Navigácia

Obsah

Žiadosť o odpustenie alebo úľavu z miestneho poplatku za komunálny odpad

Typ: ostatné
Termín podania do 31.01.2018

Komunálny odpad

 

Termín na podanie žiadosti o odpustenie alebo úľavu z miestneho poplatku za komunálny odpad je do

31. 01. 2018.

 

     O odpustenie alebo úľavu z miestneho poplatku za komunálny odpad môže požiadať poplatník, ktorý preukáže, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce.

     Dokladom preukazujúcim uvedenú skutočnosť sú aktuálne potvrdenia: potvrdenia od zamestnávateľa, pracovná zmluva, potvrdenie o štúdiu v zahraničí, o pobyte na území iného štátu, pri úľave potvrdenie ubytovacieho zariadenia alebo preukázaný spôsob ubytovania v mieste štúdia (napr. prechodný pobyt v mieste školy), v prípade ubytovania na priváte aj potvrdenie o návšteve školy.

     Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na zníženie poplatku do 31.1. príslušného kalendárneho roka podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné doklady, nárok na zníženie poplatku za toto obdobie zaniká.


Vytvorené: 12. 1. 2018
Posledná aktualizácia: 12. 1. 2018 12:26
Autor: admin prevod