Obsah

Povinné zverejňovanie

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
31.12.2019

Zmluva o zabezpečení zimnej údržby

Zmluva o zabezpečení zimnej údržby

25,00 EUR dvadsaťpäť

Roľnícke družstvo podielnikov Chocholná-Velčice

Obec Kostolná-Záriečie

21.12.2019

Zmluva o službách č. 201219/3

201219/3

600,00 EUR šesťsto

OPEN DOOR, s.r.o

Obec Kostolná-Záriečie

21.11.2019

Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi

19/13/010/90

nula

Obec Kostolná-Záriečie

Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Trenčín

24.10.2019

Nájomná zmluva 122/2019

Nájomná zmluva 122/2019

35,00 EUR tridsať päť

Kukla Karol

Obec Kostolná-Záriečie

17.09.2019

Zmluva o nájme pozemku

Zmluva o nájme pozemku

1,00 EUR jedno

Baďura Stanislav a Slavíková Ivana

Obec Kostolná-Záriečie

10.09.2019

Zmluva o poskytnutí služby

Zmluva o poskytnutí služby

400,00 EUR štyristo

Obec Kostolná-Záriečie

HOUSTON, s.r.o.

05.09.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja špo

38 000,00 EUR tridsaťosemtisíc

Obec Kostolná-Záriečie

Úrad vlády Slovenskej republiky

02.09.2019

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

1 930,00 EUR jedentisícdeväťstotridsať

Obec Kostolná-Záriečie

Kirková Mária

30.08.2019

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

1 375,20 EUR tisíctristosedemdesiateur, 20 centov/rok

Obec Kostolná-Záriečie

Jana Mizeráková

28.08.2019

Zmluva o dielo č. 20/2019

Zmluva o dielo 20/2019

3 300,00 EUR tritisíctristo

Ing. Ján Malast - STAMAT, I.Olbrachta 20, 911 01 Trenčín

Obec Kostolná-Záriečie

08.08.2019

Zmluva o dielo 1/08/2019

Zmluva o dielo 1/08/2019

18 745,40 EUR osemnásťtisícsedemstoštyridsaťpäť eur 40 centov

BENETA s.r.o.

Obec Kostolná-Záriečie

05.08.2019

zmluva o prenájme reklamnej plochy

Zmluva o prenájme reklamnej plochy

nula eur

Obec Kostolná-Záriečie

RadioLan, spol. s.r.o.

17.07.2019

Zmluva

16.07.2019

nula

RadioLan, spol. s.r.o.

Obec Kostolná-Záriečie

15.07.2019

Nájomná zmluva č. 121/2019

121/2019

35,00 EUR tridsaťpäť

Holičková Božena

Obec Kostolná-Záriečie

19.06.2019

Nájomná zmluva č. 120/2019

120/2019

55,00 EUR päťdesiatpäť

Trokan Karol

Obec Kostolná-Záriečie

05.06.2019

Zmluva

07/2019

750,00 EUR sedemstopäťdesiat eur

Obec Kostolná-Záriečie

BPS Audit,s.r.o.

23.04.2019

Licenčná zmluva

23042019

200,00 EUR dvesto eur bez DPH

Obec Kostolná-Záriečie

TENDERnet s.r.o.

12.04.2019

Zmluva o kontrolnej činnosti

12042019

138,00 EUR Stotridsaťosem bez DPH

Obec Kostolná-Záriečie

EKOTEC, spol. s r.o.

19.03.2019

Dodatok č. 2 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

Dodatok č. 2

nula eur

Obec Kostolná-Záriečie

NATUR-PACK, a. s.

12.03.2019

Zmluva o poskytnutí služby

100319/3

240,00 EUR dvestoštyridsať eur

OPEN DOOR, s.r.o

Obec Kostolná-Záriečie

11.03.2019

Zmluva o zriadenie vecného bremena v prospech tretej osoby

96/20108/SŽG

nula eur

Železnice SR, Bratislava

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne

11.03.2019

Zmluva o poskytnutí služby

25022019

400,00 EUR štyristo eur

Obec Kostolná-Záriečie

HOUSTON, s.r.o.

04.03.2019

Zmluva o dielo č. O/33/2019

O/33/2019

0,03 EUR za kg (bez DPH)

METAL SERVIS Recycling s. r. o.

Obec Kostolná-Záriečie

22.02.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o vývoze komunálneho odpadu č. 55007111

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 55007111

viď. dohoda

Obec Kostolná-Záriečie

Marius Pedersen a. s.

18.01.2019

Nájomná zmluva č. 118/2019 o nájme hrobového miesta na pohrebisku obce Kostolná-Záriečie

118/2019

35,00 EUR tridsaťpäť

Vraždová Viera

Obec Kostolná-Záriečie

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: