Obsah

Povinné zverejňovanie

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
07.01.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 826669001-4-2018-ZOBZ

1

5,00 EUR päť eur/m2

Obec Kostolná-Záriečie

Železnice SR, Bratislava

11.12.2018

Zmluva o spolupráci

03122018

nula

Kúpele Trenčianske Teplice, a. s.

Obec Kostolná-Záriečie

10.12.2018

Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby

97/2018/SŽG

288,27 EUR dvestoosemdesiatosem eur a dvadsaťsedem centov

Obec Kostolná-Záriečie

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

29.11.2018

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

26112018

nula

Obec Kostolná-Záriečie

MADE spol. s r. o.

28.11.2018

Zmluva o spracovaní osobných údajov prostredníctvom  sprostredkovateľa

23112018

nula

MAPA Slovakia Digital s. r. o.

Obec Kostolná-Záriečie

21.11.2018

Kúpna zmluva

21112018

406,00 EUR štyristošesť

Dušan Machara a Blanka Macharová

Obec Kostolná-Záriečie

12.11.2018

Nájomná zmluva č. 117/2018 o nájme hrobového miesta na pohrebisku obce Kostolná-Záriečie

117/2018

70,00 EUR sedemdesiat

Jurčák Milan

Obec Kostolná-Záriečie

29.10.2018

Zmluva o zriadení vecného bremena

98/2018/SŽG

bezodplatne

Obec Kostolná-Záriečie

Železnice SR, Bratislava

24.10.2018

Nájomná zmluva č. 116/2018 o nájme hrobového miesta na pohrebisku obce Kostolná-Záriečie

116/2018

35,00 EUR tridsaťpäť

Mikušová Dagmar, PhDr.

Obec Kostolná-Záriečie

24.10.2018

Nájomná zmluva č. 115/2018 o nájme hrobového miesta na pohrebisku obce Kostolná-Záriečie

115/2018

70,00 EUR sedemdesiat

Mikušová Dagmar, PhDr.

Obec Kostolná-Záriečie

16.10.2018

Najomná zmluva č. 114/2018 o nájme hrobového miesta na pohrebisku obce Kostolná-Záriečie

114/2018

35,00 EUR tridsaťpäť

Babejová Eva, Mgr.

Obec Kostolná-Záriečie

10.10.2018

Zmluva o dielo

1/2018

390,00 EUR tristodeväťdesiat

Bánovská regionálna rozvojová agentúra, Školská 31, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Obec Kostolná-Záriečie

20.09.2018

Zmluva o poskytnutí grantu

2018/0771

1 804,12 EUR jedentisícosemstoštyri eur 12/100

Obec Kostolná-Záriečie

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne

20.08.2018

Zmluva o dielo č. 1/2018

1/2018

16 440,00 EUR šestnásťtisícštyristoštyridsať

Zepelin, s.r.o.

Obec Kostolná-Záriečie

20.08.2018

DODATOK č. 1 k Zmluve o spolupráci pri zbere použitého šatstva

DODATOK č. 1 k Zmluve č. 09042013

nula

Peter Kucharčík

Obec Kostolná-Záriečie

23.07.2018

Zmluva o dielo

1/2018

390,00 EUR tristodeväťdesiat

Bánovská regionálna rozvojová agentúra, Školská 31, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Obec Kostolná-Záriečie

23.07.2018

Kúpna zmluva o prevode hnuteľnej veci

19072018

100,00 EUR jedensto

Obec Kostolná-Záriečie

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

23.07.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

18072018

2 000,00 EUR dvetisíc

Rímskokatolícka cirkev farnosť Drietoma

Obec Kostolná-Záriečie

23.07.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

2018/0392

800,00 EUR osemsto

Obec Kostolná-Záriečie

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne

27.06.2018

Zmluva o vytvorení diela

25062018

270,00 EUR dvestosedemdesiat

Ing. arch. Július Bruna

Obec Kostolná-Záriečie

18.06.2018

Dodatok č. 2 k Zmluve o vytvorení diela

12062018

500,00 EUR päťsto

Mgr. Igor Zmeták, PhD.

Obec Kostolná-Záriečie

18.06.2018

Rámcová dohoda o spolupráci

18062018

podľa dohody

StarDOS n. o.

Obec Kostolná-Záriečie

12.06.2018

Zmluva o vykonávaní zberu a výkupu vyhradeného prúdu odpadu na území obce Kostolná-Záriečie

31052018

výmena za toaletný papier a iné hygienické výrobky

P & P import s. r. o.

Obec Kostolná-Záriečie

31.05.2018

Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere kuchynského odpadu

15052018

výmena za dojednanú odmenu

Trafin Oil SK, s. r. o.

Obec Kostolná-Záriečie

30.05.2018

Nájomná zmluva č. 113/2018 o nájme hrobového miesta na pohrebisku obce Kostolná-Záriečie

113/2018

35,00 EUR tridsaťpäť

Zvebíková Ľubica

Obec Kostolná-Záriečie

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: