Obsah

Povinné zverejňovanie

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
27.03.2018

Nájomná zmluva č. 112/2018 o nájme hrobového miesta na pohrebisku obce Kostolná-Záriečie

112/2018

35,00 EUR tridsaťpäť

Cingel Ladislav

Obec Kostolná-Záriečie

23.03.2018

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

23032018

70,00 EUR sedemdesiat za hodinu

Obec Kostolná-Záriečie

LAW FIRM s.r.o.

27.02.2018

Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

09062016-1

nula

Obec Kostolná-Záriečie

NATUR-PACK, a. s.

19.01.2018

Zmluva o zabezpečení zimnej údržby

20122017

20,00 EUR dvadsať za hodinu bez DPH

Roľnícke družstvo podielnikov, 913 04 Chocholná-Velčice

Obec Kostolná-Záriečie

08.01.2018

Zmluva o dielo

BP1711

2 877,00 EUR dvetisícosemstosedemdesiatsedem

Ing. arch. Anna Pernecká, Architektonický ateliér BP

Obec Kostolná-Záriečie

08.01.2018

Zmluva o poskytnutí služby č. Z1709M

Z1709M

2 175,00 EUR dvetisícstosedemdesiatpäť

Ing. arch. Marianna Bogyová

Obec Kostolná-Záriečie

22.12.2017

Zmluva o dielo

20122017

4 912,80 EUR štyritisícdeväťstodvanásť 80/100

Obec Kostolná-Záriečie

Cinefor, s. r. o.

08.12.2017

Licenčná zmluva č. 793/2017

793/2017

95,00 EUR deväťdesiatpäť eur

Obec Kostolná-Záriečie

Ústredie ľudovej umeleckej výroby

07.12.2017

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 2017/0752 zo dňa 12.09.2017

2017/0752-1

nula

Obec Kostolná-Záriečie

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: