Obsah

Povinné zverejňovanie

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
09.05.2019

O2019/16

Objednávame u Vás prepravu detí z DFS Čajka- z Hornej Súče- KD do Kostolne-Záriečie - KD dňa 12.5…

0,00 EUR

CHORVÁT spol. s r.o., 9.mája 469, 913 21 Trenčianska Turná

Obec Kostolná-Záriečie

09.05.2019

O2019/15

Objednávame u Vás vystúpenie DFS Čajka na deň 12.5.2019 - Deň matiek

0,00 EUR

Detský folklórny súber Čajka, 401, 913 33 Horná Súča

Obec Kostolná-Záriečie

09.05.2019

O2019/14

Objednávame u Vás revíziu kotla ÚK v budove OcÚ a v kultúrnom dome Kostolná-Záriečie

0,00 EUR

JANČO s.r.o., Kožušnícka 8, 911 05 Trenčín

Obec Kostolná-Záriečie

09.05.2019

O2019/13

Objednávame u Vás geodetické práce pre projekt chodníkov v obci Kostolná-Záriečie

200,00 EUR

GEOPROJEKT - Ing. Ladislav Rajninec, Janka Kráľa 7, 911 01 Trenčín

Obec Kostolná-Záriečie

09.05.2019

O2019/12

Objednávame si u Vás vývoz odpadu VOK na rok 2019.

0,00 EUR

M.S.OK s.r.o., 463, 913 04 Chocholná-Velčice

Obec Kostolná-Záriečie

09.05.2019

O2019/11

Objednávame si u Vás uloženie odpadu VOK na rok 2019.

0,00 EUR

Dežerická EKO, s.r.o., 193, 957 03 Dežerice

Obec Kostolná-Záriečie

09.05.2019

O2019/10

Objednávame u Vás posúdenie výskytu chránených druhov živočíchov a návrh opatrení

130,00 EUR

Ing. Danka Palkechová, Centrum II 92, 018 41 Dubnica nad Váhom

Obec Kostolná-Záriečie

09.05.2019

O2019/9

Objednávame u Vás opravu žálúzií v MŠ a DS - dodávka montáž

231,85 EUR

LAMELLAND, s.r.o., Rybárska 1, 911 01 Trenčín

Obec Kostolná-Záriečie

09.05.2019

O2019/8

Objednávame u Vás údržbu PC, softwerov na rok 2019

0,00 EUR

SH systém spol. s r.o., 2050, 911 01 Trenčín

Obec Kostolná-Záriečie

09.05.2019

O2019/7

Objednávame u Vás tlačivá na DZN a obálky malé samolepiace podľa prílohy

20,25 EUR

Ing.Zsolt Marczibal - CONNECT, Kráľov Brod, 56, 925 41 Kráľov Brod

Obec Kostolná-Záriečie

09.05.2019

O2019/6

Objednávame u Vás údržbu VO na rok 2019

0,00 EUR

Karel Solařík, 188, 913 05 Adamovské Kochanovce

Obec Kostolná-Záriečie

09.05.2019

O2019/5

Objednávame u Vás prepravu detí MŠ z Kostolnej- Záriečia do Trenčína a späť

72,00 EUR

CHORVÁT spol. s r.o., 9.mája 469, 913 21 Trenčianska Turná

Obec Kostolná-Záriečie

09.05.2019

O2019/4

Objednávame si u Vás vypracovanie znalec. posudku na stavbu "Rekonštrukcia KD Kostolná-Záriečie".

2 300,00 EUR

Maruška Marián, Ing., Novomeského 2695, 911 08 Trenčín

Obec Kostolná-Záriečie

09.05.2019

O2019/3

Objednávame u Vám zimnú údržbu miestnej komunikácie v obci Kostolná-Záriečie na r. 2019.

0,00 EUR

Roľnícke družstvo podielnikov, 913 04 Chocholná-Velčice

Obec Kostolná-Záriečie

09.05.2019

O2019/2

Objednávame si u Vás zimný posyp miestnej komunikácie v obci Kostolná-Záriečie na r. 2019.

0,00 EUR

Jozef Janiš-EKO-STAVSOL, 707, 913 03 Drietoma

Obec Kostolná-Záriečie

09.05.2019

O2019/1

Objednávame si u Vás renováciu kaziet do tlačiarne na rok 2019

0,00 EUR

MIP TN, s.r.o., Jilemnického 539, 911 01 Trenčín

Obec Kostolná-Záriečie

22.02.2019

O2018/63

Objednávame u Vás naloženie biologidkého odpadu nakladačom.

0,00 EUR

ERSON Recycling, s.r.o., Soblahovská 3479, 911 01 Trenčín

Obec Kostolná-Záriečie

22.02.2019

O2018/62

Objednávame u Vás zástavu SR 100x150 cm vonkajšiu na voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

18,50 EUR

Gajdoš Gabriel REPREZENT, Raslavice, Sekčovská 19, 086 41 Raslavice

Obec Kostolná-Záriečie

22.02.2019

O2018/61

Objednávame u Vás právne služby

0,00 EUR

Martin Minároviech MM SERVIS, Piešťanská 21, 911 05 Trenčín

Obec Kostolná-Záriečie

22.02.2019

O2018/60

Objednávame u Vás opravu plynového kotla Bereta v kultúrnom dome v Kostolnej-Záriečí

0,00 EUR

Martin Minároviech MM SERVIS, Piešťanská 21, 911 05 Trenčín

Obec Kostolná-Záriečie

22.02.2019

O2018/59

Objednávame u Vás vyhotovenie pamätných listov 8ks na uvítanie detí a fotodokumentáciu k…

57,74 EUR

Agentúra Pardon - TN, s.r.o., Jilemnického 23, 911 01 Trenčín

Obec Kostolná-Záriečie

22.02.2019

O2018/65

Objednávame u Vás kancelárska technika tlačiareň Epson Expresion Premium XP-6000

70,90 EUR

Logica Packaging EU s.r.o., Dolnozemská cesta 3, 85104 Bratislava

Obec Kostolná-Záriečie

22.02.2019

O2018/64

Objednávame u Vás hudobné aktivity Hudobníček v MŠ

70,00 EUR

Alica Sňahničanová - MTerapio, Šancová 3574, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové

Obec Kostolná-Záriečie

13.11.2018

O2018/58

Objednávame u Vás na deň 12.11.2018 obedy a olovranty pre 22 detí MŠ Kostolná-Záriečie. Odber -…

21,56 EUR

ZŠ s MŠ Jána Smreka Melčice-Lieskové, 377, 913 05 Melčice-Lieskové

Obec Kostolná-Záriečie

13.11.2018

O2018/57

Objednávame u Vás práce na revitalizácii priestoru v Záriečí

1 958,50 EUR

M.A.J. TOP s.r.o., 259, 913 07 Bošáca

Obec Kostolná-Záriečie

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: