Navigácia

Obsah

Späť

Číslo rokovacie: OcÚ CH-V 050/2018-002/Pk

Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia a upustenia od ústneho pojednávania podľa § 61 ods. 2 zák. č. 50/1976 Zb.

Vyvesené: 27. 2. 2018

Dátum zvesenia: 15. 3. 2018

Zodpovedá: Správce Webu

Späť