Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie o začatí územného konania a nariadení ústneho pojednávania

Vyvesené: 8. 1. 2018

Dátum zvesenia: 23. 1. 2018

Zodpovedá:

Späť