Navigácia

Obsah

Späť

Číslo rokovacie: OcÚK-Z/41/2018

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy

Vyvesené: 6. 2. 2018

Dátum zvesenia: 22. 2. 2018

Zodpovedá: Správce Webu

Späť