Navigácia

Obsah

Späť

Číslo rokovacie: OcÚK-Z/150/2018

Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu mesta Trenčín - oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu

Vyvesené: 4. 5. 2018

Dátum zvesenia: 20. 5. 2018

Zodpovedá: Správce Webu

Späť