Navigácia

Obsah

           ____________________________________________________________________________________

  • VZN č. 59/2021, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné záväzné nariadenie Obce Kostolná-Záriečie č. 58/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

           VZN - DZN -dodatok na rok 2022-1.pdf

            __________________________________________________________________________________

  • Všeobecne záväzné nariadenie č. 58/2020 o  miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

VZN_58_2020 (1).pdf

________________________________________________________________________________

  • Dodatok č. 3k všeobecne záväznému nariadeniu č. 44/2016 o  nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a objemným odpadom.

    Dodatok č3_2020.pdf

           __________________________________________________________________________________

           __________________________________________________________________________________