Navigácia

Obsah

Zmeny v pravidlách poskytovania dotácie na stravu v ZŠ a v poslednom ročníku MŠ od 01.09.2021

Typ: ostatné
jVšetky doklady je potrebné doručiť škole do 05.08.2021.

Nárok na dotáciu na stravu má:

-Dieťa ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. Potvrdenie vydáva UPSVaR, toto potvrdenie je nutné predložiť škole alebo zriaďovateľovi ZŠ.

-Dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima. V tom prípade rodič požiada UPSVaR o posúdenie výšky príjmu (potrebuje k tomu potvrdenie o príjme od svojho zamestnávateľa).

Doklad od UPSVaR predloží rodič škole alebo zriaďovateľovi ZŠ.

-Dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo je žiakom ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku.

Dieťa má nárok na dotáciu na stravu v nasledujúcom mesiaci po mesiaci, v ktorom bolo doručené čestné prehlásenie. Ak sa rodič rozhodne neuplatniť si daňový bonus, predloží škole, alebo zriaďovateľovi čestné prehlásenie.

 Ak rodič predloží čestné prehlásenie, že nepoberá daňový bonus, alepo určitom čase sa rozhodne  poberať daňový bonus, musí o tom bezodkladne informovať školu, v opačnom prípade si musí byť vedomí právnych dôsledkov nepravdivého vyhlásenia (trestný čin podvodu podľa §221 zákona č.300/2005 Z.z. Trestný zákon vznení neskorších predpisov) a povinnosti vrátiť všetky finančné prostriedky poskytnuté na toto dieťa ako dotáciu na stravu.

Výška daňového bonusu na dieťa od 6 do 15 rokov veku je od 01.07.2021 do 31.12.2021  39,47 Eur.

Výška dotácie na stravu od 01.09.2021 je 1,30 Eura na každý deň.

Všetky doklady je potrebné doručiť škole do 05.08.2021.


Vytvorené: 22. 7. 2021
Posledná aktualizácia: 22. 7. 2021 08:22
Autor: Správce Webu