Obsah

Povinné zverejňovanie

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
16.03.2023

Darovacia zmluva 04/2023

Darovacia zmluva 04/2023

450,00 EUR

Obec Kostolná-Záriečie

Roľnícke družstvo podielnikov Chocholná-Velčice

09.02.2023

Dodatok č. 2 k zmluve 2158/2015

Dodatok č. 2 k zmluve 2158/2015

Neuvedené

Obec Kostolná-Záriečie

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín

26.01.2023

Dodatok č. 5 k Zmluve o vývoze komunálneho odpadu č. 55007111

Dodatok č. 5 k Zmluve o vývoze komunálneho odpadu

Neuvedené

Obec Kostolná-Záriečie

Marius Pedersen a. s.

24.01.2023

Zmluva o spolupráci podľa §59 ods. 3 zákona o odpadoch

Zmluva o spolupráci podľa §59 ods. 3 zákona o odpa

Neuvedené

Obec Kostolná-Záriečie

RECobal s.r.o.

16.12.2022

Dohoda č. 22/13/010/139

Dohoda č. 22/13/010/139

Neuvedené

Obec Kostolná-Záriečie

Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Trenčín

15.12.2022

dohoda č. 22/13/010/139

Dohoda č. 22/13/010/139

Neuvedené

Obec Kostolná-Záriečie

Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Trenčín

13.12.2022

Zmluva o správe a servise IT

Zmluva o správe a servise IT

Neuvedené

Obec Kostolná-Záriečie

SH systém, spol. s r.o., Dlhé Hony 17, 911 01 Trenčín

05.12.2022

Zmluva o správe a prevádzkovaní vodovodnej a kanalizačnej infraštruktúry

131/2022/TVK

Neuvedené

Obec Kostolná-Záriečie

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín

05.12.2022

Zmluva o spolupráci

Zmluva o spolupráci

Neuvedené

Obec Kostolná-Záriečie

Kúpele Trenčianske Teplice, a. s.

03.11.2022

Zmluva o servisnej údržbe

325969

97,85 EUR

Obec Kostolná-Záriečie

ILLE - Papier - Service SK s. r. o., Lichardova 16, 976 81 Skalica

05.10.2022

Dodatok č.2 k zmluve o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu "Dajme spolu gól"

Dodatok č.2 k zmluve o spolupráci a podpore pri za

Neuvedené

Obec Kostolná-Záriečie

Slovenský futbalový zväz

28.09.2022

Zmluvy o bezplatnom prevode staveného objektu

Zmluvy o bezplatnom prevode stavebného objektu

110 840,00 EUR

Obec Kostolná-Záriečie

Ing. Zdenko Obdržal, Richard Lupták, Veronika Lupták, Lukáš Tehlárik, Renáta Tehláriková, Ing. Ján Altperger, Ing. Tomáš Putera, Ing. Emília Puterová, Ladislav Krajčo, Ing. Michaela Krajčová

20.09.2022

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070AND7

309070AND7

35 798,34 EUR

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Kostolná-Záriečie

15.07.2022

Zmluva o zriadení vecného bremena

2022/0587

1,00 EUR

Obec Kostolná-Záriečie

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne

17.06.2022

DODATOK č. N20200117001D07 k ZMLUVE O SPOLUPRÁCI č. N20200117001

DODATOK č. N20200117001D07 k ZMLUVE O SPOLUPRÁCI č

14 655,60 EUR

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Obec Kostolná-Záriečie

15.06.2022

Zmluva o zriadení vecného bremena

826669004-4-2022-ZVB

1 605,00 EUR

Obec Kostolná-Záriečie

Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 81361 Bratislava

02.06.2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie

1

Neuvedené

Obec Kostolná-Záriečie

Environmentálny fond

17.05.2022

Zmluva o spracovaní osobných údajov pre účely využívania softvérového produktu "mOBEC"

92022

Neuvedené

Obec Kostolná-Záriečie

T-MAPY s.r.o., Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava 214

16.05.2022

Dodatok č.1 ku Licenčnej zmluve

8/2022

225,00 EUR na obdobie 1 rok + DPH

Obec Kostolná-Záriečie

eSYST, s.r.o.

14.04.2022

Zmluva o dielo

6/2022

9 900,00 EUR deväťtisícdeväťsto

Obec Kostolná-Záriečie

Restaurum, s.r.o.

22.03.2022

Zmluva o zriadení vecných bremien

Zmluva o zriadení vecných bremien

bezodplatne

Obec Kostolná-Záriečie

Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

01.03.2022

Zmluva o dielo č. 02/2022

02/2022

84 232,14 EUR osemdesiatštyritisícdvestotridsaťdva,14 EUR

Obec Kostolná-Záriečie

IZOTECH Group, spo.s.r.o.

08.02.2022

Zmluva o združenej dodávke elektriny FirmaIndividual

Zmluva o združenej dodávke elektriny FirmaIndividu

viď. príloha

Obec Kostolná-Záriečie

ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

08.02.2022

Zmluva o združenej dodávke elektriny FirmaIndividual

Zmluva o združenej dodávke elektriny FirmaIndividu

viď. príloha

Obec Kostolná-Záriečie

ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

03.02.2022

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

nula

Mgr.Beáta Kubínyová,Ľubomír Danáč, Ivan Kubínyi

Obec Kostolná-Záriečie

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: