Obsah

Povinné zverejňovanie

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
16.05.2022

Dodatok č.1 ku Licenčnej zmluve

8/2022

225,00 EUR na obdobie 1 rok + DPH

Obec Kostolná-Záriečie

eSYST, s.r.o.

14.04.2022

Zmluva o dielo

6/2022

9 900,00 EUR deväťtisícdeväťsto

Obec Kostolná-Záriečie

Restaurum, s.r.o.

22.03.2022

Zmluva o zriadení vecných bremien

Zmluva o zriadení vecných bremien

bezodplatne

Obec Kostolná-Záriečie

Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

01.03.2022

Zmluva o dielo č. 02/2022

02/2022

84 232,14 EUR osemdesiatštyritisícdvestotridsaťdva,14 EUR

Obec Kostolná-Záriečie

IZOTECH Group, spo.s.r.o.

08.02.2022

Zmluva o združenej dodávke elektriny FirmaIndividual

Zmluva o združenej dodávke elektriny FirmaIndividu

viď. príloha

Obec Kostolná-Záriečie

ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

08.02.2022

Zmluva o združenej dodávke elektriny FirmaIndividual

Zmluva o združenej dodávke elektriny FirmaIndividu

viď. príloha

Obec Kostolná-Záriečie

ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

03.02.2022

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

nula

Mgr.Beáta Kubínyová,Ľubomír Danáč, Ivan Kubínyi

Obec Kostolná-Záriečie

28.01.2022

Dodatok č.4

55007111_Dodatok č. 4

viď príloha

Obec Kostolná-Záriečie

Marius Pedersen a. s.

21.12.2021

Zmluva o poskytnutí audítorských služieb

68/2021

900,00 EUR deväťsto

Obec Kostolná-Záriečie

BPS Audit, s.r.o., Plynárenská 1, 82109 Bratislava

21.12.2021

Zmluva o dielo

009/2021

1 726,17 EUR tisícsedemstodvadsaťšesť eur,17centov

Ing. Jakub Klinčúch - Bezpečnostné systémy, 219, 913 04 Kostolná-Záriečie

Obec Kostolná-Záriečie

06.12.2021

Zmluva o grantovom účte

Zmluva o grantovom účte

nula

Obec Kostolná-Záriečie

Prima banka Slovensko, a.s.

30.11.2021

Zmluva č. Z/2021/10/004/Gnj

Z/2021/10/004/Gnj

414,00 EUR štyristoštrnásť eur

Obec Kostolná-Záriečie

Nuaktiv s.r.o., Žižkova 9, 811 02 Bratislava

29.11.2021

Dodatok č. 2

Dodatok č. 2

150,00 EUR jednostopäťdesiat

TextilEco a.s. organizačná zložka

Obec Kostolná-Záriečie

02.11.2021

Dohoda

21/13/010/36

nula

Obec Kostolná-Záriečie

Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Trenčín

12.10.2021

Zmluva o zriadení vecného bremena

57/2021/SŽG

nula

Obec Kostolná-Záriečie

Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 81361 Bratislava

07.10.2021

Dodatok č.1 k zmluve o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu "Dajme spolu gól"

4f0febc-a3b8-4b1-a20f-c169742e3d10

nula

Slovenský futbalový zväz

Obec Kostolná-Záriečie

20.09.2021

Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečení zhodnotenia odpadu

Dodatok č.1

viď. príloha

Brantner Altgas s.r.o., Dukelská štvrť 1401, 018 41 Dubnica nad Váhom

Obec Kostolná-Záriečie

16.08.2021

Zmluva o združenej dodávke plynu

Zmluva o združenej dodávke plynu

viď príloha

Obec Kostolná-Záriečie

ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

21.06.2021

Dodatok č.2 k Licenčnej zmluve č. U1568/2013

Dodatok č.2 k Licenčnej zmluve č. U1568/2013

400,00 EUR štyristo

Obec Kostolná-Záriečie

MADE spol. s r. o.

02.06.2021

Dodatok č.4 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov.

Dodatok č.4

nula

Obec Kostolná-Záriečie

NATUR-PACK, a. s.

27.05.2021

Nájomná zmluva č. 136/2021

136/2021

70,00 EUR sedemdesiat

Žáčiková Jana

Obec Kostolná-Záriečie

27.05.2021

Nájomná zmluva č. 135/2021

135/2021

35,00 EUR tridsaťpäť

Krajčík Peter

Obec Kostolná-Záriečie

21.05.2021

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

1,00 EUR jeden

Roľnícke družstvo podielnikov Chocholná-Velčice

Obec Kostolná-Záriečie

21.05.2021

Zmluva o poskytnutí audítorských služieb

127/2020

900,00 EUR deväťsto

Obec Kostolná-Záriečie

BPS Audit, s.r.o., Plynárenská 1, 82109 Bratislava

12.05.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka

1421092

1 400,00 EUR tisícštyristo

Obec Kostolná-Záriečie

Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: