Obsah

Povinné zverejňovanie

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
28.04.2021

Nájomná zmluva č. 134/2021

134/2021

35,00 EUR tridsaťpäť

Anna Blažejová

Obec Kostolná-Záriečie

28.04.2021

Nájomná zmluva č.133/2021

133/2021

70,00 EUR sedemdesiat

Obec Kostolná-Záriečie

Ing. Marta Reháková

16.03.2021

Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke SODB

Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke SODB

nula

Obec Kostolná-Záriečie

Štatistický úrad SR

15.02.2021

Dodatok č.3 k Zmluve o vývoze komunálneho odpadu

Dodatok č.3 k Zmluve o vývoze komunálneho odpadu

viď. príloha

Obec Kostolná-Záriečie

Marius Pedersen a. s.

12.02.2021

Zmluva o spolupráci

Zmluva o spolupráci

150,00 EUR stopäťdesiat/viď. príloha

RZP, a.s.

Obec Kostolná-Záriečie

08.02.2021

Zmluva o servise a údržbe výpočtovej techniky

Zmluva o servise a údržbe výpočtovej techniky

45,00 EUR štyridsať päť/mesiac

SH systém, spol. s r.o., Dlhé Hony 17, 911 01 Trenčín

Obec Kostolná-Záriečie

08.02.2021

Zmluva o zabezpečení zimnej údržby

Zmluva o zabezpečení zimnej údržby

30,00 EUR tridsať/1hod.

Roľnícke družstvo podielnikov Chocholná-Velčice

Obec Kostolná-Záriečie

21.01.2021

Zmluva o spolupráci

21.01.2021

150,00 EUR jednostopäťdesiat

RZP, a.s.

Obec Kostolná-Záriečie

30.12.2020

Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve

Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve

nula

Obec Kostolná-Záriečie

Ing. Vladimír Staňo

15.12.2020

Zmluva o poskytnutí služby

Zmluva o poskytnutí služby

700,00 EUR sedemsto

Obec Kostolná-Záriečie

Houston. s.r.o., Daxnerova 9, 010 01 Žilina

04.12.2020

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie.

MA-29-11-2020-SK

570,00 EUR päťstosedemdesiat/viď. príloha

Obec Kostolná-Záriečie

Galileo Corporation s.r.o., 468, 925 06 Čierna Voda

01.12.2020

Zmluva o výpožičke

Zmluva o výpožičke

nula

Obec Kostolná-Záriečie

Štatistický úrad SR

30.11.2020

Zmluva o spracovaní osobných údajov

ZS-29-11-2020-SK

viď. príloha

Obec Kostolná-Záriečie

Galileo Corporation s.r.o., 468, 925 06 Čierna Voda

30.11.2020

Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET

CUET-29-11-2020-SK

590,00 EUR pätstodeväťdesiat, 195 € ročný poplatok

Obec Kostolná-Záriečie

Galileo Corporation s.r.o., 468, 925 06 Čierna Voda

18.11.2020

Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi

Dohoda č. 20/13/010/66

nula

Obec Kostolná-Záriečie

Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Trenčín

02.11.2020

Kúpna zmluva parc.č. C414/36,C624/14

Kúpna zmluva

6 320,00 EUR šesťtisíctristodvadsať

Ing. Vladimír Staňo

Obec Kostolná-Záriečie

02.11.2020

Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku obce Kostolná-Záriečie.

132/2020

35,00 EUR tridsať päť

Kačáni Rudolf

Obec Kostolná-Záriečie

26.10.2020

Zmluva o balíčku GDPR+

Zmluva o balíčku GDPR+

300,00 EUR + ročný popl. 100€ bez DPH

Obec Kostolná-Záriečie

Galileo Corporation s.r.o., 468, 925 06 Čierna Voda

22.10.2020

Kúpna zmluva parc.č. C107/1, C107/2

Kúpna zlmuva parc.č. C107/1, C107/2

105,00 EUR stopäť

Obec Kostolná-Záriečie

Gabriela Jančárová

15.10.2020

Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu "Dajme spolu gól"

4fOfe4bc-a3b8-4b1c-a20f-c169742e3d10

viď. príloha

Obec Kostolná-Záriečie

Slovenský futbalový zväz

05.10.2020

Dodatok č.2 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve.

EOZ-173-02-2015-DO

viď. príloha

Obec Kostolná-Záriečie

ENVIROPOL SK s.r.o.

12.08.2020

Zmluva o výpožičke

Zmluva o výpožičke.

bezodpaltne

Združenie obcí bielokarpatsko-trenčianskeho miktoregiónu.

Obec Kostolná-Záriečie

17.07.2020

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb-balík služieb

1-777955047969

viď. príloha

Obec Kostolná-Záriečie

Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28,Bratislava

09.07.2020

Zmluva o zabezpečení zhodnotenia odpadu.

Zmluva o zabezpečení zhodnotenia odpadu.

viď. Príloha č. 1

Obec Kostolná-Záriečie

Brantner Altgas s.r.o., Dukelská štvrť 1401, 018 41 Dubnica nad Váhom

15.06.2020

Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku obce Kostolná-Záriečie.

131/2020

35,00 EUR tridsaťpäť

Sabo Jozef

Obec Kostolná-Záriečie

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: