Obsah

Povinné zverejňovanie

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
01.11.2020

DF2020/223

DF/OcÚ-vytýč.hranice poz.medzi poz.252/3 a 5911

150,00 EUR

Ing. Peter Drha - Geofit, Partizánska 13, 911 01 Trenčín

Obec Kostolná-Záriečie

01.11.2020

DF2020/222

DF/telefón za 9/2020

92,36 EUR

Slovak Telecom, a. s., Karadžičova 10, 810 00 Bratislava

Obec Kostolná-Záriečie

01.11.2020

DF2020/221

DF/MK pri PZ - údržba

993,00 EUR

AST Group, s.r.o., Tomaškovičova 17/2742, 917 71 Trnava

Obec Kostolná-Záriečie

01.11.2020

DF2020/220

DF/PZ-úprava miestnej komunikácie

507,50 EUR

M.A.J. TOP s.r.o., 259, 913 07 Bošáca

Obec Kostolná-Záriečie

01.11.2020

DF2020/219

DF/ročný poplatok za doménu www.kostolna-zariecie. sk od 1.10.2020 do 30.09.2021

480,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o., 468, 925 06 Čierna Voda

Obec Kostolná-Záriečie

01.11.2020

DF2020/218

DF/OcÚ vlajka SR a vlajka EU

74,00 EUR

Gajdoš Gabriel REPREZENT, Raslavice, Sekčovská 19, 086 41 Raslavice

Obec Kostolná-Záriečie

01.11.2020

DF2020/217

DF/systémové a hardvérové práce, oprava tlačiarne

121,74 EUR

SH systém spol. s r.o., 2050, 911 01 Trenčín

Obec Kostolná-Záriečie

01.11.2020

DF2020/216

DF/MŠ - cartige

38,11 EUR

CDRmarket - Denis Čišič, Papírnická 4 Plzeň

Obec Kostolná-Záriečie

01.11.2020

DF2020/215

DF/tlač fotografie obce s parc. číslami

99,00 EUR

Národná diaľničná spoločnosť a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

Obec Kostolná-Záriečie

01.11.2020

DF2020/214

DF/BOZP a TPO - 3. štvrťrok 2020

150,00 EUR

Miroslav Ďuráči, 448, 913 38 Soblahov

Obec Kostolná-Záriečie

01.11.2020

DF2020/213

DF/znalecký posudok pozemok C KN p.č. 414/136 a 624/1

150,00 EUR

Ing. Eva Nohálová, Nám.sv.Anny 7, 911 01 Trenčín

Obec Kostolná-Záriečie

01.11.2020

DF2020/212

DF/MŠ-zber odpadov ŠJ za 9/2020

31,92 EUR

INTA s.r.o., Rybárska 758, 911 01 Trenčín

Obec Kostolná-Záriečie

01.11.2020

DF2020/211

DF/VO-elektrická energia 11/2020

276,00 EUR

SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava

Obec Kostolná-Záriečie

01.11.2020

DF2020/210

DF/VO-elektrická energia vyúčtovanie za 9/2020

107,50 EUR

SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava

Obec Kostolná-Záriečie

01.11.2020

DF2020/209

DF/KO-zneškodnenie 09/2020

593,28 EUR

Marius Pedersen, a.s., Súvoz 1, 911 01 Trenčín

Obec Kostolná-Záriečie

01.11.2020

DF2020/208

DF/KO-vývoz 9/2020

521,23 EUR

Marius Pedersen, a.s., Súvoz 1, 911 01 Trenčín

Obec Kostolná-Záriečie

01.11.2020

DF2020/207

DF/OcÚ-mobily 9/2020

76,90 EUR

O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 5

Obec Kostolná-Záriečie

01.11.2020

DF2020/206

DF/OcÚ-nákup stravných lístkov 9/20

513,86 EUR

Edenred Slovakia, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava

Obec Kostolná-Záriečie

01.11.2020

DF2020/205

DF/uloženie odpadu VOK

77,88 EUR

Dežerická EKO, s.r.o., 193, 957 03 Dežerice

Obec Kostolná-Záriečie

01.11.2020

DF2020/204

DF/plyn 10/2020

419,20 EUR

innogy Slovensko s.r.o.

Obec Kostolná-Záriečie

01.11.2020

DF2020/203

DF/MŠ-réžia obedy detí za 9/2020

560,72 EUR

ZŠ s MŠ Drietoma, 453, 913 03 Drietoma

Obec Kostolná-Záriečie

01.11.2020

DF2020/202

DF/OcÚ-montáž plynového kotla

748,28 EUR

JANČO s.r.o., Kožušnícka 8, 911 05 Trenčín

Obec Kostolná-Záriečie

01.11.2020

DF2020/201

DF/VO-cesta I/61 10/2020

2,00 EUR

ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Obec Kostolná-Záriečie

01.11.2020

DF2020/200

DF/KD-hygienické prostriedky

84,00 EUR

ILLE - Papier - Service SK s. r. o., Lichardova 16, 976 81 Skalica

Obec Kostolná-Záriečie

01.11.2020

DF2020/199

DF/MŠ-hygienické prostriedky

74,38 EUR

ILLE - Papier - Service SK s. r. o., Lichardova 16, 976 81 Skalica

Obec Kostolná-Záriečie

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: