Obsah

Povinné zverejňovanie

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
16.08.2021

DF2021/136

DF/plyn MŠ, KD, OcÚ -7/2021

427,10 EUR

innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice

Obec Kostolná-Záriečie

16.08.2021

DF2021/135

DF/VO-I/61 - elektrická energia 6/2021

2,00 EUR

ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Obec Kostolná-Záriečie

16.08.2021

DF2021/134

DF/MŠ-poistenie budovy

101,28 EUR

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Štefanovičova 4, 810 00 Bratislava

Obec Kostolná-Záriečie

16.08.2021

DF2021/133

DF/telefón za 6/2020

91,04 EUR

Slovak Telecom, a. s., Karadžičova 10, 810 00 Bratislava

Obec Kostolná-Záriečie

16.08.2021

DF2021/132

DF/vývoz VOK

108,25 EUR

M.S.OK s.r.o., 463, 913 04 Chocholná-Velčice

Obec Kostolná-Záriečie

16.08.2021

DF2021/131

DF/KD-vodné, stočné

54,30 EUR

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín

Obec Kostolná-Záriečie

16.08.2021

DF2021/130

DF/RKC-vodné

24,71 EUR

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín

Obec Kostolná-Záriečie

16.08.2021

DF2021/129

DF/PZ-vodné

22,24 EUR

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín

Obec Kostolná-Záriečie

16.08.2021

DF2021/128

DF/EC-vodné

0,00 EUR

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín

Obec Kostolná-Záriečie

16.08.2021

DF2021/127

DF/OcÚ-vodné

27,17 EUR

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín

Obec Kostolná-Záriečie

16.08.2021

DF2021/126

DF/Mult.ihrisko-vodné

0,00 EUR

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín

Obec Kostolná-Záriečie

16.08.2021

DF2021/125

DF/MŠ-réžia za odobraté obedy za 5/2021

473,00 EUR

ZŠ s MŠ Drietoma, 453, 913 03 Drietoma

Obec Kostolná-Záriečie

16.08.2021

DF2021/124

DF/MŠ-zber odpadov ŠJ za 5/2021

31,92 EUR

INTA s.r.o., Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín

Obec Kostolná-Záriečie

16.08.2021

DF2021/123

DF/VO-I/61 - elektrická energia 6/2021

2,00 EUR

ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Obec Kostolná-Záriečie

16.08.2021

DF2021/122

DF/telefón za 5/2020

91,04 EUR

Slovak Telecom, a. s., Karadžičova 10, 810 00 Bratislava

Obec Kostolná-Záriečie

16.08.2021

DF2021/121

DF/KO-uloženie 5/2021

536,89 EUR

Marius Pedersen, a.s., Súvoz 1, 911 01 Trenčín

Obec Kostolná-Záriečie

16.08.2021

DF2021/120

DF/KO-vývoz 5/2021

604,80 EUR

Marius Pedersen, a.s., Súvoz 1, 911 01 Trenčín

Obec Kostolná-Záriečie

16.08.2021

DF2021/119

DF/OcÚ-mobily 5/2021

53,00 EUR

O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 5

Obec Kostolná-Záriečie

16.08.2021

DF2021/118

DF/nákup stravných lístkov za 5/2021

483,33 EUR

Edenred Slovakia, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava

Obec Kostolná-Záriečie

16.08.2021

DF2021/117

DF/uloženie a likvidácia KO (VOK)

125,56 EUR

Dežerická EKO, s.r.o., 193, 957 03 Dežerice

Obec Kostolná-Záriečie

16.08.2021

DF2021/116

DF/plyn MŠ, KD, OcÚ - 6/2021

427,10 EUR

innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice

Obec Kostolná-Záriečie

16.08.2021

DF2021/115

DF/testovanie Covid19 - podľa automatu 22.5.2021

284,40 EUR

RZP, a.s., Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín

Obec Kostolná-Záriečie

16.08.2021

DF2021/114

DF/vývoz VOK

108,25 EUR

M.S.OK s.r.o., 463, 913 04 Chocholná-Velčice

Obec Kostolná-Záriečie

16.08.2021

DF2021/113

DF/MŠ-potraviny na stravu predškoláci dotácia

18,53 EUR

ZŠ s MŠ Jána Smreka Melčice-Lieskové, 377, 913 05 Melčice-Lieskové

Obec Kostolná-Záriečie

16.08.2021

DF2021/112

DF/MŠ-réžia za stravu detí od 10.5. - 12.5.2021

70,09 EUR

ZŠ s MŠ Jána Smreka Melčice-Lieskové, 377, 913 05 Melčice-Lieskové

Obec Kostolná-Záriečie

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: