Obsah

Povinné zverejňovanie

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
18.11.2019

O2019/23

Objednávame u Vás stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku E KN 595/3 v k.ú. Kostolná-Záriečie

0,00 EUR

Ing. Eva Nohálová, Nám.sv.Anny 7, 911 01 Trenčín

Obec Kostolná-Záriečie

18.11.2019

O2019/22

Objednávame u Vás nožnicový stan All-in-One, farba zelená, rozmer 3x4,5 m

153,90 EUR

UDERMAN s.r.o., Na Kameni 385, 086 41 Raslavice

Obec Kostolná-Záriečie

18.11.2019

O2019/21

Objednávame u Vás prepracovanie rozpočtu k žiadosti o poskytnutie dotácie z Environmentál. fondu

150,00 EUR

PROTES-ASE-Ing.Vladimír Ondrejíčka, Orgovánová 1, 911 01 Trenčín

Obec Kostolná-Záriečie

18.11.2019

O2019/20

Objednávame u Vás vlajku EÚ

14,10 EUR

reklama BARTOŠ s.r.o., Hlavná 579, 911 05 Trenčín

Obec Kostolná-Záriečie

18.11.2019

O2019/19

Objednávame u Vás aktualizáciu dokumentácie na úseku obrany štátu.

40,00 EUR

Ing. Miloš Kment, Budovateľská 379, 906 13 Brezová pod Bradlom

Obec Kostolná-Záriečie

18.11.2019

O2019/18

Objednávame u Vás vytýčenie hranice pozemku parc.č.151/1 v k.ú. Kostolná-Záriečie

180,00 EUR

Ing. Peter Drha - Geofit, Partizánska 13, 911 01 Trenčín

Obec Kostolná-Záriečie

09.05.2019

O2019/17

Objednávame u Vás asistenčné práce o odbornú pomoc pre súdneho znalca vo veci súdny spor medzi Obec

800,00 EUR

Ing. arch. Marián Beták, Hodžova 1473, 911 01 Trenčín

Obec Kostolná-Záriečie

09.05.2019

O2019/16

Objednávame u Vás prepravu detí z DFS Čajka- z Hornej Súče- KD do Kostolne-Záriečie - KD dňa 12.5.20

0,00 EUR

CHORVÁT spol. s r.o., 9.mája 469, 913 21 Trenčianska Turná

Obec Kostolná-Záriečie

09.05.2019

O2019/15

Objednávame u Vás vystúpenie DFS Čajka na deň 12.5.2019 - Deň matiek

0,00 EUR

Detský folklórny súber Čajka, 401, 913 33 Horná Súča

Obec Kostolná-Záriečie

09.05.2019

O2019/14

Objednávame u Vás revíziu kotla ÚK v budove OcÚ a v kultúrnom dome Kostolná-Záriečie

0,00 EUR

JANČO s.r.o., Kožušnícka 8, 911 05 Trenčín

Obec Kostolná-Záriečie

09.05.2019

O2019/13

Objednávame u Vás geodetické práce pre projekt chodníkov v obci Kostolná-Záriečie

200,00 EUR

GEOPROJEKT - Ing. Ladislav Rajninec, Janka Kráľa 7, 911 01 Trenčín

Obec Kostolná-Záriečie

09.05.2019

O2019/12

Objednávame si u Vás vývoz odpadu VOK na rok 2019.

0,00 EUR

M.S.OK s.r.o., 463, 913 04 Chocholná-Velčice

Obec Kostolná-Záriečie

09.05.2019

O2019/11

Objednávame si u Vás uloženie odpadu VOK na rok 2019.

0,00 EUR

Dežerická EKO, s.r.o., 193, 957 03 Dežerice

Obec Kostolná-Záriečie

09.05.2019

O2019/10

Objednávame u Vás posúdenie výskytu chránených druhov živočíchov a návrh opatrení

130,00 EUR

Ing. Danka Palkechová, Centrum II 92, 018 41 Dubnica nad Váhom

Obec Kostolná-Záriečie

09.05.2019

O2019/9

Objednávame u Vás opravu žálúzií v MŠ a DS - dodávka montáž

231,85 EUR

LAMELLAND, s.r.o., Rybárska 1, 911 01 Trenčín

Obec Kostolná-Záriečie

09.05.2019

O2019/8

Objednávame u Vás údržbu PC, softwerov na rok 2019

0,00 EUR

SH systém, spol. s r.o., Dlhé Hony 17, 911 01 Trenčín

Obec Kostolná-Záriečie

09.05.2019

O2019/7

Objednávame u Vás tlačivá na DZN a obálky malé samolepiace podľa prílohy

20,25 EUR

Ing.Zsolt Marczibal - CONNECT, Kráľov Brod, 56, 925 41 Kráľov Brod

Obec Kostolná-Záriečie

09.05.2019

O2019/6

Objednávame u Vás údržbu VO na rok 2019

0,00 EUR

Karel Solařík, 188, 913 05 Adamovské Kochanovce

Obec Kostolná-Záriečie

09.05.2019

O2019/5

Objednávame u Vás prepravu detí MŠ z Kostolnej- Záriečia do Trenčína a späť

72,00 EUR

CHORVÁT spol. s r.o., 9.mája 469, 913 21 Trenčianska Turná

Obec Kostolná-Záriečie

09.05.2019

O2019/4

Objednávame si u Vás vypracovanie znalec. posudku na stavbu "Rekonštrukcia KD Kostolná-Záriečie".

2 300,00 EUR

Maruška Marián, Ing., Novomeského 2695, 911 08 Trenčín

Obec Kostolná-Záriečie

09.05.2019

O2019/3

Objednávame u Vám zimnú údržbu miestnej komunikácie v obci Kostolná-Záriečie na r. 2019.

0,00 EUR

Roľnícke družstvo podielnikov, 913 04 Chocholná-Velčice

Obec Kostolná-Záriečie

09.05.2019

O2019/2

Objednávame si u Vás zimný posyp miestnej komunikácie v obci Kostolná-Záriečie na r. 2019.

0,00 EUR

Jozef Janiš-EKO-STAVSOL, 707, 913 03 Drietoma

Obec Kostolná-Záriečie

09.05.2019

O2019/1

Objednávame si u Vás renováciu kaziet do tlačiarne na rok 2019

0,00 EUR

MIP TN, s.r.o., Jilemnického 539/15, 911 01 Trenčín

Obec Kostolná-Záriečie

22.02.2019

O2018/63

Objednávame u Vás naloženie biologidkého odpadu nakladačom.

0,00 EUR

ERSON Recycling, s.r.o., Soblahovská 3479, 911 01 Trenčín

Obec Kostolná-Záriečie

22.02.2019

O2018/62

Objednávame u Vás zástavu SR 100x150 cm vonkajšiu na voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

18,50 EUR

Gajdoš Gabriel REPREZENT, Raslavice, Sekčovská 19, 086 41 Raslavice

Obec Kostolná-Záriečie

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: