Obsah

Povinné zverejňovanie

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
02.11.2020

Kúpna zmluva parc.č. C414/36,C624/14

Kúpna zmluva

6 320,00 EUR šesťtisíctristodvadsať

Ing. Vladimír Staňo

Obec Kostolná-Záriečie

02.11.2020

Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku obce Kostolná-Záriečie.

132/2020

35,00 EUR tridsať päť

Kačáni Rudolf

Obec Kostolná-Záriečie

26.10.2020

Zmluva o balíčku GDPR+

Zmluva o balíčku GDPR+

300,00 EUR + ročný popl. 100€ bez DPH

Obec Kostolná-Záriečie

Galileo Corporation s.r.o., 468, 925 06 Čierna Voda

22.10.2020

Kúpna zmluva parc.č. C107/1, C107/2

Kúpna zlmuva parc.č. C107/1, C107/2

105,00 EUR stopäť

Obec Kostolná-Záriečie

Gabriela Jančárová

15.10.2020

Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu "Dajme spolu gól"

4fOfe4bc-a3b8-4b1c-a20f-c169742e3d10

viď. príloha

Obec Kostolná-Záriečie

Slovenský futbalový zväz

05.10.2020

Dodatok č.2 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve.

EOZ-173-02-2015-DO

viď. príloha

Obec Kostolná-Záriečie

ENVIROPOL SK s.r.o.

12.08.2020

Zmluva o výpožičke

Zmluva o výpožičke.

bezodpaltne

Združenie obcí bielokarpatsko-trenčianskeho miktoregiónu.

Obec Kostolná-Záriečie

17.07.2020

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb-balík služieb

1-777955047969

viď. príloha

Obec Kostolná-Záriečie

Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28,Bratislava

09.07.2020

Zmluva o zabezpečení zhodnotenia odpadu.

Zmluva o zabezpečení zhodnotenia odpadu.

viď. Príloha č. 1

Obec Kostolná-Záriečie

Brantner Altgas s.r.o., Dukelská štvrť 1401, 018 41 Dubnica nad Váhom

15.06.2020

Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku obce Kostolná-Záriečie.

131/2020

35,00 EUR tridsaťpäť

Sabo Jozef

Obec Kostolná-Záriečie

12.06.2020

Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku obce Kostolná-Záriečie.

130/2020

35,00 EUR tridsaťpäť

Kováč Ľubomír

Obec Kostolná-Záriečie

10.06.2020

Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku obce Kostolná-Záriečie.

129/2020

35,00 EUR tridsaťpäť

Hurajová Jana,Ing.

Obec Kostolná-Záriečie

09.06.2020

Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku obce Kostolná-Záriečie.

127/2020

80,00 EUR osemdesiat

Kiselová Gabriela

Obec Kostolná-Záriečie

08.06.2020

Zmluva o poskytnutí audítorských služieb číslo 133/2019

133/2019

900,00 EUR deväťsto

Obec Kostolná-Záriečie

BPS Audit, s.r.o., Plynárenská 1, 82109 Bratislava

08.06.2020

Nájomná zmluva č. 128/2020 o nájme hrobového miesta na pohrebisku obce Kostolná-Záriečie

128/2020

105,00 EUR stopäť

Trokan Karol

Obec Kostolná-Záriečie

06.05.2020

Nájomná zmluva č.126/2020 o nájme hrobového miesta na pohrebisku obce Kostolná-Záriečie

126/2020

35,00 EUR tridsaťpäť

Kolačanský Peter

Obec Kostolná-Záriečie

06.05.2020

Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby.

Zmluva o dielo

viď. príloha

Martin Havier

Obec Kostolná-Záriečie

15.04.2020

Zmluva o dielo Chodníky smer Drietoma v obci K-Z I. etapa

Zmluva o dielo Chodníky smer Drietoma v obci K-Z I

57 121,65 EUR pätdesiatsedemtisícstodvadsaťjeden eur, 65centov

BENETA s.r.o.

Obec Kostolná-Záriečie

02.04.2020

Zmluva o združenej dodávke elektriny

9409496148

viď. príloha

Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Obec Kostolná-Záriečie

30.03.2020

Zmluva 1420073

1420073

1 400,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava

Obec Kostolná-Záriečie

25.03.2020

Nájomná zmluva č. 124/2020

124/2020

35,00 EUR tridsaťpäť

Blažej Jozef

Obec Kostolná-Záriečie

25.03.2020

Nájomná zmluva č. 123/2020

123/2020

35,00 EUR tridsaťpäť eur

Miroslav Chorvát

Obec Kostolná-Záriečie

25.03.2020

Dodatok č. 3

Dodatok č. 3

nula eur

Obec Kostolná-Záriečie

NATUR-PACK, a. s.

05.03.2020

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo 04/2020

53 928,54 EUR päťdesiattritisícdevätstodvadsaťosem eur,54centov

TAX HOLDING s.r.o.

Obec Kostolná-Záriečie

21.02.2020

Dodatok č. 2 k Zmluve o vývoze komunálneho odpadu č. 55007111

55007111

viď. príloha Dodatok č.2

Obec Kostolná-Záriečie

Marius Pedersen a. s.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: