Obsah

Povinné zverejňovanie

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
15.04.2020

Zmluva o dielo Chodníky smer Drietoma v obci K-Z I. etapa

Zmluva o dielo Chodníky smer Drietoma v obci K-Z I

57 121,65 EUR pätdesiatsedemtisícstodvadsaťjeden eur, 65centov

BENETA s.r.o.

Obec Kostolná-Záriečie

02.04.2020

Zmluva o združenej dodávke elektriny

9409496148

viď. príloha

Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Obec Kostolná-Záriečie

30.03.2020

Zmluva 1420073

1420073

1 400,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava

Obec Kostolná-Záriečie

25.03.2020

Nájomná zmluva č. 124/2020

124/2020

35,00 EUR tridsaťpäť

Blažej Jozef

Obec Kostolná-Záriečie

25.03.2020

Nájomná zmluva č. 123/2020

123/2020

35,00 EUR tridsaťpäť eur

Miroslav Chorvát

Obec Kostolná-Záriečie

25.03.2020

Dodatok č. 3

Dodatok č. 3

nula eur

Obec Kostolná-Záriečie

NATUR-PACK, a. s.

05.03.2020

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo 04/2020

53 928,54 EUR päťdesiattritisícdevätstodvadsaťosem eur,54centov

TAX HOLDING s.r.o.

Obec Kostolná-Záriečie

21.02.2020

Dodatok č. 2 k Zmluve o vývoze komunálneho odpadu č. 55007111

55007111

viď. príloha Dodatok č.2

Obec Kostolná-Záriečie

Marius Pedersen a. s.

10.02.2020

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

1 000,00 EUR jedentisíc

Obec Kostolná-Záriečie

Agroeduka

07.02.2020

Zmluva o spolupráci

Zmluva o spolupráci

nula

Obec Kostolná-Záriečie

Kúpele Trenčianske Teplice, a. s.

05.02.2020

Kúpna zmluva

2020/0078

1,00 EUR jedno

Obec Kostolná-Záriečie

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne

29.01.2020

Zmluva o poskytnutí kvalifikovaných dôveryhodných služieb

7765

nula

NASES

Obec Kostolná-Záriečie

10.01.2020

Zmluva o združenej dodávke elektriny

Zmluva o združenej dodávke elektriny

viď. príloha

Obec Kostolná-Záriečie

Stredoslovenská energetika, a.s.

10.01.2020

Zmluva o združenej dodávke plynu

Zmluva o združenej dodávke plynu

viď. príloha

Obec Kostolná-Záriečie

Stredoslovenská energetika, a.s.

31.12.2019

Zmluva o zabezpečení zimnej údržby

Zmluva o zabezpečení zimnej údržby

25,00 EUR dvadsaťpäť

Roľnícke družstvo podielnikov Chocholná-Velčice

Obec Kostolná-Záriečie

21.12.2019

Zmluva o službách č. 201219/3

201219/3

600,00 EUR šesťsto

OPEN DOOR, s.r.o

Obec Kostolná-Záriečie

21.11.2019

Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi

19/13/010/90

nula

Obec Kostolná-Záriečie

Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Trenčín

24.10.2019

Nájomná zmluva 122/2019

Nájomná zmluva 122/2019

35,00 EUR tridsať päť

Kukla Karol

Obec Kostolná-Záriečie

17.09.2019

Zmluva o nájme pozemku

Zmluva o nájme pozemku

1,00 EUR jedno

Baďura Stanislav a Slavíková Ivana

Obec Kostolná-Záriečie

10.09.2019

Zmluva o poskytnutí služby

Zmluva o poskytnutí služby

400,00 EUR štyristo

Obec Kostolná-Záriečie

HOUSTON, s.r.o.

05.09.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja špo

38 000,00 EUR tridsaťosemtisíc

Obec Kostolná-Záriečie

Úrad vlády Slovenskej republiky

02.09.2019

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

1 930,00 EUR jedentisícdeväťstotridsať

Obec Kostolná-Záriečie

Kirková Mária

30.08.2019

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

1 375,20 EUR tisíctristosedemdesiateur, 20 centov/rok

Obec Kostolná-Záriečie

Jana Mizeráková

28.08.2019

Zmluva o dielo č. 20/2019

Zmluva o dielo 20/2019

3 300,00 EUR tritisíctristo

Ing. Ján Malast - STAMAT, I.Olbrachta 20, 911 01 Trenčín

Obec Kostolná-Záriečie

08.08.2019

Zmluva o dielo 1/08/2019

Zmluva o dielo 1/08/2019

18 745,40 EUR osemnásťtisícsedemstoštyridsaťpäť eur 40 centov

BENETA s.r.o.

Obec Kostolná-Záriečie

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: