Obsah

Povinné zverejňovanie

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
10.02.2020

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

1 000,00 EUR jedentisíc

Obec Kostolná-Záriečie

AGROEDUKA o.z., Hlavná 1, 911 05 Trenčín

07.02.2020

Zmluva o spolupráci

Zmluva o spolupráci

nula

Obec Kostolná-Záriečie

Kúpele Trenčianske Teplice, a. s.

05.02.2020

Kúpna zmluva

2020/0078

1,00 EUR jedno

Obec Kostolná-Záriečie

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne

29.01.2020

Zmluva o poskytnutí kvalifikovaných dôveryhodných služieb

7765

nula

NASES

Obec Kostolná-Záriečie

10.01.2020

Zmluva o združenej dodávke elektriny

Zmluva o združenej dodávke elektriny

viď. príloha

Obec Kostolná-Záriečie

Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina

10.01.2020

Zmluva o združenej dodávke plynu

Zmluva o združenej dodávke plynu

viď. príloha

Obec Kostolná-Záriečie

Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina

31.12.2019

Zmluva o zabezpečení zimnej údržby

Zmluva o zabezpečení zimnej údržby

25,00 EUR dvadsaťpäť

Roľnícke družstvo podielnikov Chocholná-Velčice

Obec Kostolná-Záriečie

21.12.2019

Zmluva o službách č. 201219/3

201219/3

600,00 EUR šesťsto

OPEN DOOR s.r.o., Pazmáňa 2125/27, 927 15 Šaľa

Obec Kostolná-Záriečie

21.11.2019

Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi

19/13/010/90

nula

Obec Kostolná-Záriečie

Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Trenčín

24.10.2019

Nájomná zmluva 122/2019

Nájomná zmluva 122/2019

35,00 EUR tridsať päť

Kukla Karol

Obec Kostolná-Záriečie

17.09.2019

Zmluva o nájme pozemku

Zmluva o nájme pozemku

1,00 EUR jedno

Baďura Stanislav a Slavíková Ivana

Obec Kostolná-Záriečie

10.09.2019

Zmluva o poskytnutí služby

Zmluva o poskytnutí služby

400,00 EUR štyristo

Obec Kostolná-Záriečie

Houston. s.r.o., Daxnerova 9, 010 01 Žilina

05.09.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja špo

38 000,00 EUR tridsaťosemtisíc

Obec Kostolná-Záriečie

Úrad vlády Slovenskej republiky

02.09.2019

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

1 930,00 EUR jedentisícdeväťstotridsať

Obec Kostolná-Záriečie

Kirková Mária

30.08.2019

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

1 375,20 EUR tisíctristosedemdesiateur, 20 centov/rok

Obec Kostolná-Záriečie

Jana Mizeráková

28.08.2019

Zmluva o dielo č. 20/2019

Zmluva o dielo 20/2019

3 300,00 EUR tritisíctristo

Ing. Ján Malast - STAMAT, I.Olbrachta 20, 911 01 Trenčín

Obec Kostolná-Záriečie

08.08.2019

Zmluva o dielo 1/08/2019

Zmluva o dielo 1/08/2019

18 745,40 EUR osemnásťtisícsedemstoštyridsaťpäť eur 40 centov

BENETA s.r.o.

Obec Kostolná-Záriečie

05.08.2019

zmluva o prenájme reklamnej plochy

Zmluva o prenájme reklamnej plochy

nula eur

Obec Kostolná-Záriečie

RadioLan, spol. s.r.o.

17.07.2019

Zmluva

16.07.2019

nula

RadioLan, spol. s.r.o.

Obec Kostolná-Záriečie

15.07.2019

Nájomná zmluva č. 121/2019

121/2019

35,00 EUR tridsaťpäť

Holičková Božena

Obec Kostolná-Záriečie

19.06.2019

Nájomná zmluva č. 120/2019

120/2019

55,00 EUR päťdesiatpäť

Trokan Karol

Obec Kostolná-Záriečie

05.06.2019

Zmluva

07/2019

750,00 EUR sedemstopäťdesiat eur

Obec Kostolná-Záriečie

BPS Audit, s.r.o., Plynárenská 1, 82109 Bratislava

23.04.2019

Licenčná zmluva

23042019

200,00 EUR dvesto eur bez DPH

Obec Kostolná-Záriečie

TENDERnet s.r.o., M.R.Štefánika 836/33, 010 01 Žilina

12.04.2019

Zmluva o kontrolnej činnosti

12042019

138,00 EUR Stotridsaťosem bez DPH

Obec Kostolná-Záriečie

EKOTEC, spol. s r.o.

19.03.2019

Dodatok č. 2 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

Dodatok č. 2

nula eur

Obec Kostolná-Záriečie

NATUR-PACK, a. s.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: