Obsah

Povinné zverejňovanie

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
12.03.2019

Zmluva o poskytnutí služby

100319/3

240,00 EUR dvestoštyridsať eur

OPEN DOOR s.r.o., Pazmáňa 2125/27, 927 15 Šaľa

Obec Kostolná-Záriečie

11.03.2019

Zmluva o zriadenie vecného bremena v prospech tretej osoby

96/20108/SŽG

nula eur

Železnice SR, Bratislava

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne

11.03.2019

Zmluva o poskytnutí služby

25022019

400,00 EUR štyristo eur

Obec Kostolná-Záriečie

Houston. s.r.o., Daxnerova 9, 010 01 Žilina

04.03.2019

Zmluva o dielo č. O/33/2019

O/33/2019

0,03 EUR za kg (bez DPH)

METAL SERVIS Recycling s. r. o.

Obec Kostolná-Záriečie

22.02.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o vývoze komunálneho odpadu č. 55007111

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 55007111

viď. dohoda

Obec Kostolná-Záriečie

Marius Pedersen a. s.

18.01.2019

Nájomná zmluva č. 118/2019 o nájme hrobového miesta na pohrebisku obce Kostolná-Záriečie

118/2019

35,00 EUR tridsaťpäť

Vraždová Viera

Obec Kostolná-Záriečie

07.01.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 826669001-4-2018-ZOBZ

1

5,00 EUR päť eur/m2

Obec Kostolná-Záriečie

Železnice SR, Bratislava

11.12.2018

Zmluva o spolupráci

03122018

nula

Kúpele Trenčianske Teplice, a. s.

Obec Kostolná-Záriečie

10.12.2018

Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby

97/2018/SŽG

288,27 EUR dvestoosemdesiatosem eur a dvadsaťsedem centov

Obec Kostolná-Záriečie

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

29.11.2018

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

26112018

nula

Obec Kostolná-Záriečie

MADE spol. s r. o.

28.11.2018

Zmluva o spracovaní osobných údajov prostredníctvom  sprostredkovateľa

23112018

nula

MAPA Slovakia Digital, s.r.o., Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava 214

Obec Kostolná-Záriečie

21.11.2018

Kúpna zmluva

21112018

406,00 EUR štyristošesť

Dušan Machara a Blanka Macharová

Obec Kostolná-Záriečie

12.11.2018

Nájomná zmluva č. 117/2018 o nájme hrobového miesta na pohrebisku obce Kostolná-Záriečie

117/2018

70,00 EUR sedemdesiat

Jurčák Milan

Obec Kostolná-Záriečie

29.10.2018

Zmluva o zriadení vecného bremena

98/2018/SŽG

bezodplatne

Obec Kostolná-Záriečie

Železnice SR, Bratislava

24.10.2018

Nájomná zmluva č. 116/2018 o nájme hrobového miesta na pohrebisku obce Kostolná-Záriečie

116/2018

35,00 EUR tridsaťpäť

Mikušová Dagmar, PhDr.

Obec Kostolná-Záriečie

24.10.2018

Nájomná zmluva č. 115/2018 o nájme hrobového miesta na pohrebisku obce Kostolná-Záriečie

115/2018

70,00 EUR sedemdesiat

Mikušová Dagmar, PhDr.

Obec Kostolná-Záriečie

16.10.2018

Najomná zmluva č. 114/2018 o nájme hrobového miesta na pohrebisku obce Kostolná-Záriečie

114/2018

35,00 EUR tridsaťpäť

Babejová Eva, Mgr.

Obec Kostolná-Záriečie

10.10.2018

Zmluva o dielo

1/2018

390,00 EUR tristodeväťdesiat

Bánovská regionálna rozvojová agentúra, Školská 31, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Obec Kostolná-Záriečie

20.09.2018

Zmluva o poskytnutí grantu

2018/0771

1 804,12 EUR jedentisícosemstoštyri eur 12/100

Obec Kostolná-Záriečie

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne

20.08.2018

Zmluva o dielo č. 1/2018

1/2018

16 440,00 EUR šestnásťtisícštyristoštyridsať

Zepelin, s.r.o.

Obec Kostolná-Záriečie

20.08.2018

DODATOK č. 1 k Zmluve o spolupráci pri zbere použitého šatstva

DODATOK č. 1 k Zmluve č. 09042013

nula

Peter Kucharčík

Obec Kostolná-Záriečie

23.07.2018

Zmluva o dielo

1/2018

390,00 EUR tristodeväťdesiat

Bánovská regionálna rozvojová agentúra, Školská 31, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Obec Kostolná-Záriečie

23.07.2018

Kúpna zmluva o prevode hnuteľnej veci

19072018

100,00 EUR jedensto

Obec Kostolná-Záriečie

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

23.07.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

18072018

2 000,00 EUR dvetisíc

Rímskokatolícka cirkev farnosť Drietoma

Obec Kostolná-Záriečie

23.07.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

2018/0392

800,00 EUR osemsto

Obec Kostolná-Záriečie

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: