Navigácia

Obsah

Späť

Číslo registratúrneho záznamu: 197/2022-001/Ko

Verejná vyhláška/Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania/Vražda R.

Vyvesené: 28. 7. 2022

Dátum zvesenia: 13. 8. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť