Navigácia

Obsah

Súčasnosť

 

Obec Kostolná-Záriečie je členom Regionálneho združenia miest a obcí stredného Považia.

Obec Kostolná-Záriečie je členom Združenia obcí Bielokarpatsko-Trenčianskeho mikroregiónu.
Ďalšími členmi sú obce : Adamovské Kochanovce, Melčice-Lieskové, Štvrtok, Chocholná-Velčice, Drietoma, Ivanovce.

Združenie vzniklo v roku 2003 a jeho cieľom je :

  • cieľavedomá ochrana záujmov obcí regiónu,
  • rozvoj efektívnej samosprávy obcí,
  • iniciovanie a podpora aktivít v oblastiach spoločenských, hospodársko-ekonomických, ekologických, sociálnych, duchovných a kultúrnych, športovo-turistických, výchovno-vzdelávacích, investičných,
  • vzájomná výmena skúseností členov združenia.