Navigácia

Obsah

Správy

11.11.2021

v

Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov

Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov

Detail

26.10.2021

Oznam

Detská lekárka MUDr. Viera Stloukalová / Čerpanie dovolenky

Detská lekárka MUDr. Viera Stloukalová oznamuje rodičom, že v dňoch 28 - 29. októbra 2021 (štvrtok,piatok) nebude ordinovať. Zastupovať ju bude MUDr. Matúš Kráľ v Melčiciach-Lieskovom. 032/6423112

Detail

19.08.2021

v

Povinnosti vyplývajúce pre občanov zo zákona o vodách a zo zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách

Povinnosti vyplývajúce pre občanov zo zákona o vodách a zo zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách nájdete v prílohe.

Detail

13.08.2021

Oznam

Dôležitý oznam! UZÁVIERKA CIEST Z DÔVODU REKONŠTRUKCIE MOSTA PRI KYSELKE.

Všetka doprava vrátane kamiónovej dopravy bude od 16.8.-23.8.2021 presmerovaná cez našu obec. Dopravné značenie obchádzkových trás je zverejnené aj na úradnej tabuli obce. Prosíme občanov o strpenie negatívnych vplyvov v tomto čase.

Detail

22.07.2021

j

Zmeny v pravidlách poskytovania dotácie na stravu v ZŠ a v poslednom ročníku MŠ od 01.09.2021

Všetky doklady je potrebné doručiť škole do 05.08.2021.

Detail

21.06.2021

ZD

OZNAM-ZBERNÝ DVOR

Úprava prevádzkových hodín.

Detail

21.06.2021

NP

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov od 18.júna 2021

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov od 18.júna 2021

Detail

09.04.2021

css

Centrum sociálnych služieb - LIPA prijme do pracovného pomeru zdravotnú sestru.

Centrum sociálnych služieb - LIPA prijme do pracovného pomeru zdravotnú sestru.

Detail

17.03.2021

H

Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov!

Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov!

Detail

12.03.2021

s

INFORMAČNĚ KANCELÁRIE PRE OBETE TRESTNÝCH ČINOV

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v každom krajskom meste vytvorilo informačné kancelárie pre obete trestných činov. Potrebné informácie nájdete v prílohe alebo na www.prevenciakriminality.sk

Detail

19.11.2021

VV

Informácia k novým vyhláškam zverejneným vo vestníku vlády SR

Najhlavnejšie zmeny "v kocke" oproti doterajšiemu stavu. Nižšie nájdete link na vyhlášku č. 258/2021 a a vyhlášku č. 259/2021 Úradu verejného zdravotníctva SR, ktoré nadobudnú účinnosť 22. novembra 2021

Detail

08.11.2021

CA

Covid Automat (8.11. - 15.11.)

Covid Automat (8.11. - 15.11.)

Detail

16.09.2021

Covid

COVID automat - infografiky

COVID automat - infografiky

Detail