Navigácia

Obsah

Správy

12.01.2022

s

KALENDÁR ZBERU ODPADOV NA ROK 2022 (aktualizácia)

KALENDÁR ZBERU ODPADOV NA ROK 2022 (aktualizácia)

Detail

11.01.2022

P

OZNAM ---VÝVOZ PLASTOV ---- ZMENA TERMÍNU

OZNAM ---VÝVOZ PLASTOV ---- ZMENA TERMÍNU

Detail

15.12.2021

ZP

ZIMNÉ PRÁZDNINY

Materská škola v Kostolnej- Záriečí bude v čase od 20.12.2021 do 9.1.2022 zatvorená. Nástup: 10. január 2022 (pondelok)

Detail

11.11.2021

v

Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov

Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov

Detail

19.08.2021

v

Povinnosti vyplývajúce pre občanov zo zákona o vodách a zo zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách

Povinnosti vyplývajúce pre občanov zo zákona o vodách a zo zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách nájdete v prílohe.

Detail

22.07.2021

j

Zmeny v pravidlách poskytovania dotácie na stravu v ZŠ a v poslednom ročníku MŠ od 01.09.2021

Všetky doklady je potrebné doručiť škole do 05.08.2021.

Detail

21.06.2021

ZD

OZNAM-ZBERNÝ DVOR

Úprava prevádzkových hodín.

Detail

12.03.2021

s

INFORMAČNĚ KANCELÁRIE PRE OBETE TRESTNÝCH ČINOV

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v každom krajskom meste vytvorilo informačné kancelárie pre obete trestných činov. Potrebné informácie nájdete v prílohe alebo na www.prevenciakriminality.sk

Detail

25.05.2020

Recyklácia skla Vetropack Nemšová

Recyklácia skla Vetropack Nemšová

Recyklácia skla Vetropack Nemšová

Detail

30.03.2020

Uzatvorenie prevádzok režimové opatrenia HH SR

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia Číslo: OLP/2777/2020

Detail

13.01.2022

O

Epidemiologická situácia a opatrenia Omikron platné od 19.januára 2022

Vláda SR schválila nový súbor opatrení, tzv. covid manuál, na základe ktorého pripraví Úrad verejného zdravotníctva SR vyhlášky. Do platnosti vstúpia v stredu 19. januára 2022. V prílohe nájdete aktuálnu prezentáciu o epidemiologickej situácii a zhrnutie nových opatrení.

Detail

13.01.2022

O

Návrh opatrení proti SARS-CoV-2 (variant Omikron)

Návrh opatrení proti SARS-CoV-2 (variant Omikron)

Detail

19.11.2021

VV

Informácia k novým vyhláškam zverejneným vo vestníku vlády SR

Najhlavnejšie zmeny "v kocke" oproti doterajšiemu stavu. Nižšie nájdete link na vyhlášku č. 258/2021 a a vyhlášku č. 259/2021 Úradu verejného zdravotníctva SR, ktoré nadobudnú účinnosť 22. novembra 2021

Detail

08.11.2021

CA

Covid Automat (8.11. - 15.11.)

Covid Automat (8.11. - 15.11.)

Detail

16.09.2021

Covid

COVID automat - infografiky

COVID automat - infografiky

Detail