Navigácia

Obsah

Správy

19.01.2022

DaP

Dane a poplatok za odvoz komunálneho odpadu v roku 2022

Dane a poplatok za odvoz komunálneho odpadu v roku 2022

Detail

18.01.2022

CSS LIPA

Centrum sociálnych služieb - LIPA prijme do pracovného pomeru zdravotnú sestru a opatrovateľku.

Centrum sociálnych služieb - LIPA prijme do pracovného pomeru zdravotnú sestru a opatrovateľku.

Detail

12.01.2022

s

KALENDÁR ZBERU ODPADOV NA ROK 2022 (aktualizácia)

KALENDÁR ZBERU ODPADOV NA ROK 2022 (aktualizácia)

Detail

11.01.2022

P

OZNAM ---VÝVOZ PLASTOV ---- ZMENA TERMÍNU

OZNAM ---VÝVOZ PLASTOV ---- ZMENA TERMÍNU

Detail

15.12.2021

ZP

ZIMNÉ PRÁZDNINY

Materská škola v Kostolnej- Záriečí bude v čase od 20.12.2021 do 9.1.2022 zatvorená. Nástup: 10. január 2022 (pondelok)

Detail

11.11.2021

v

Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov

Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov

Detail

19.08.2021

v

Povinnosti vyplývajúce pre občanov zo zákona o vodách a zo zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách

Povinnosti vyplývajúce pre občanov zo zákona o vodách a zo zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách nájdete v prílohe.

Detail

22.07.2021

j

Zmeny v pravidlách poskytovania dotácie na stravu v ZŠ a v poslednom ročníku MŠ od 01.09.2021

Všetky doklady je potrebné doručiť škole do 05.08.2021.

Detail

21.06.2021

ZD

OZNAM-ZBERNÝ DVOR

Úprava prevádzkových hodín.

Detail

12.03.2021

s

INFORMAČNĚ KANCELÁRIE PRE OBETE TRESTNÝCH ČINOV

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v každom krajskom meste vytvorilo informačné kancelárie pre obete trestných činov. Potrebné informácie nájdete v prílohe alebo na www.prevenciakriminality.sk

Detail

18.01.2022

VV

Aktuálne vyhlášky ÚVZ SR

Aktuálne vyhlášky ÚVZ SR

Detail

13.01.2022

O

Epidemiologická situácia a opatrenia Omikron platné od 19.januára 2022

Vláda SR schválila nový súbor opatrení, tzv. covid manuál, na základe ktorého pripraví Úrad verejného zdravotníctva SR vyhlášky. Do platnosti vstúpia v stredu 19. januára 2022. V prílohe nájdete aktuálnu prezentáciu o epidemiologickej situácii a zhrnutie nových opatrení.

Detail

13.01.2022

O

Návrh opatrení proti SARS-CoV-2 (variant Omikron)

Návrh opatrení proti SARS-CoV-2 (variant Omikron)

Detail

19.11.2021

VV

Informácia k novým vyhláškam zverejneným vo vestníku vlády SR

Najhlavnejšie zmeny "v kocke" oproti doterajšiemu stavu. Nižšie nájdete link na vyhlášku č. 258/2021 a a vyhlášku č. 259/2021 Úradu verejného zdravotníctva SR, ktoré nadobudnú účinnosť 22. novembra 2021

Detail

08.11.2021

CA

Covid Automat (8.11. - 15.11.)

Covid Automat (8.11. - 15.11.)

Detail