Navigácia

Obsah

Tlačivá na stiahnutie

Návrhy

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 404x | 19.10.2017

Návrh na vydanie územného rozhodnutia Stiahnuté: 338x | 17.10.2017

Návrh na zmenu v užívaní stavby Stiahnuté: 291x | 17.10.2017

Ohlásenia

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 464x | 19.10.2017

Ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 310x | 17.10.2017

Žiadosti

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby Stiahnuté: 295x | 17.10.2017

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby Stiahnuté: 285x | 19.10.2017

Žiadosť o povolenie zriadenia vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnutelnosť Stiahnuté: 1075x | 17.10.2017

Žiadosť o pripojenie na verejnú kanalizáciu Stiahnuté: 33x | 06.09.2021

Žiadosť o pripojenie na verejný vodovod Stiahnuté: 34x | 06.09.2021

Žiadosť o pripojenie na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu Stiahnuté: 32x | 06.09.2021

Žiadosť o rozkopávkové povolenie Stiahnuté: 133x | 17.04.2020

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 305x | 21.03.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny Stiahnuté: 56x | 01.02.2021

Žiadosť o vyjadrenie k odňatiu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely Stiahnuté: 389x | 19.10.2017

Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením Stiahnuté: 7507x | 19.10.2017

Žiadosť pre Okresný pozemkový úrad Stiahnuté: 293x | 17.10.2017

Stránka

  • 1