Navigácia

Obsah

Tlačivá na stiahnutie

Návrhy

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 319x | 19.10.2017

Návrh na vydanie územného rozhodnutia Stiahnuté: 281x | 17.10.2017

Návrh na zmenu v užívaní stavby Stiahnuté: 243x | 17.10.2017

Ohlásenia

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 363x | 19.10.2017

Ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 247x | 17.10.2017

Žiadosti

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby Stiahnuté: 249x | 17.10.2017

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby Stiahnuté: 239x | 19.10.2017

Žiadosť o povolenie zriadenia vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnutelnosť Stiahnuté: 899x | 17.10.2017

Žiadosť o rozkopávkové povolenie Stiahnuté: 72x | 17.04.2020

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 252x | 21.03.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny Stiahnuté: 7x | 01.02.2021

Žiadosť o vyjadrenie k odňatiu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely Stiahnuté: 299x | 19.10.2017

Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením Stiahnuté: 7455x | 19.10.2017

Žiadosť pre Okresný pozemkový úrad Stiahnuté: 231x | 17.10.2017

Stránka

  • 1