Navigácia

Obsah

Tlačivá na stiahnutie

Návrhy

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 344x | 19.10.2017

Návrh na vydanie územného rozhodnutia Stiahnuté: 292x | 17.10.2017

Návrh na zmenu v užívaní stavby Stiahnuté: 254x | 17.10.2017

Ohlásenia

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 386x | 19.10.2017

Ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 259x | 17.10.2017

Žiadosti

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby Stiahnuté: 263x | 17.10.2017

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby Stiahnuté: 251x | 19.10.2017

Žiadosť o povolenie zriadenia vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnutelnosť Stiahnuté: 963x | 17.10.2017

Žiadosť o rozkopávkové povolenie Stiahnuté: 84x | 17.04.2020

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 267x | 21.03.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny Stiahnuté: 16x | 01.02.2021

Žiadosť o vyjadrenie k odňatiu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely Stiahnuté: 315x | 19.10.2017

Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením Stiahnuté: 7465x | 19.10.2017

Žiadosť pre Okresný pozemkový úrad Stiahnuté: 246x | 17.10.2017

Stránka

  • 1