Navigácia

Obsah

Tlačivá na stiahnutie

Návrhy

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 445x | 19.10.2017

Návrh na vydanie územného rozhodnutia Stiahnuté: 397x | 17.10.2017

Návrh na zmenu v užívaní stavby Stiahnuté: 329x | 17.10.2017

Ohlásenia

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 531x | 19.10.2017

Ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 350x | 17.10.2017

Žiadosti

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby Stiahnuté: 324x | 17.10.2017

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby Stiahnuté: 316x | 19.10.2017

Žiadosť o povolenie zriadenia vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnutelnosť Stiahnuté: 1,161x | 17.10.2017

Žiadosť o pripojenie na verejnú kanalizáciu Stiahnuté: 64x | 06.09.2021

Žiadosť o pripojenie na verejný vodovod Stiahnuté: 69x | 06.09.2021

Žiadosť o pripojenie na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu Stiahnuté: 68x | 06.09.2021

Žiadosť o rozkopávkové povolenie Stiahnuté: 180x | 17.04.2020

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 337x | 21.03.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny Stiahnuté: 88x | 01.02.2021

Žiadosť o vyjadrenie k odňatiu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely Stiahnuté: 462x | 19.10.2017

Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením Stiahnuté: 7,542x | 19.10.2017

Žiadosť pre Okresný pozemkový úrad Stiahnuté: 350x | 17.10.2017

Stránka

  • 1