Navigácia

Obsah

Tlačivá na stiahnutie

Návrhy

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 362x | 19.10.2017

Návrh na vydanie územného rozhodnutia Stiahnuté: 302x | 17.10.2017

Návrh na zmenu v užívaní stavby Stiahnuté: 262x | 17.10.2017

Ohlásenia

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 411x | 19.10.2017

Ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 273x | 17.10.2017

Žiadosti

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby Stiahnuté: 271x | 17.10.2017

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby Stiahnuté: 258x | 19.10.2017

Žiadosť o povolenie zriadenia vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnutelnosť Stiahnuté: 991x | 17.10.2017

Žiadosť o pripojenie na verejnú kanalizáciu Stiahnuté: 5x | 06.09.2021

Žiadosť o pripojenie na verejný vodovod Stiahnuté: 4x | 06.09.2021

Žiadosť o pripojenie na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu Stiahnuté: 4x | 06.09.2021

Žiadosť o rozkopávkové povolenie Stiahnuté: 95x | 17.04.2020

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 274x | 21.03.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny Stiahnuté: 27x | 01.02.2021

Žiadosť o vyjadrenie k odňatiu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely Stiahnuté: 331x | 19.10.2017

Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením Stiahnuté: 7474x | 19.10.2017

Žiadosť pre Okresný pozemkový úrad Stiahnuté: 256x | 17.10.2017

Stránka

  • 1