Navigácia

Obsah

Tlačivá na stiahnutie

Návrhy

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 351x | 19.10.2017

Návrh na vydanie územného rozhodnutia Stiahnuté: 297x | 17.10.2017

Návrh na zmenu v užívaní stavby Stiahnuté: 258x | 17.10.2017

Ohlásenia

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 392x | 19.10.2017

Ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 265x | 17.10.2017

Žiadosti

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby Stiahnuté: 265x | 17.10.2017

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby Stiahnuté: 253x | 19.10.2017

Žiadosť o povolenie zriadenia vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnutelnosť Stiahnuté: 969x | 17.10.2017

Žiadosť o rozkopávkové povolenie Stiahnuté: 87x | 17.04.2020

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 270x | 21.03.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny Stiahnuté: 19x | 01.02.2021

Žiadosť o vyjadrenie k odňatiu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely Stiahnuté: 320x | 19.10.2017

Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením Stiahnuté: 7469x | 19.10.2017

Žiadosť pre Okresný pozemkový úrad Stiahnuté: 250x | 17.10.2017

Stránka

  • 1