Navigácia

Obsah

Združenia a organizácie

Nezábudky, neinvestičný fond

NezábudkyNezábudky neinvestičný fond so sídlom v Kostolnej-Záriečí, vznikol na podporu činnosti detského folklórneho súboru Nezábudky. Súbor nacvičuje v Drietome a v kultúrnom dome v Kostolnej-Záriečí, účinkujú v ňom aj deti z Kostolnej-Záriečia. Vo svojich stanovách má okrem iného : podporovať a vytvárať u detí vzťah k folklóru, pripravovať folklórne pásma pre širokú verejnosť, šíriť ľudové umenie doma i v zahraničí, dopĺňať kroje, obuv, rekvizity a ľudové nástroje, poriadať prehliadky a festivaly a zúčastňovať sa podobných podujatí.

Kontakt : Mgr. Monika Spačková

0903 670 954

spackovamonika@gmail.com

www.nezabudky.eu

 

Jednota dôchodcov Slovenska ZO Kostolná-Záriečie

JDOrganizácia vznikla v roku 1999. V súčasnosti má 50 členov. Členstvo v JDS je dobrovoľné. Vznikla z ochoty obyvateľov obce v dôchodkovom veku pre skvalitnenie a obohatenie svojho života rôznymi aktivitami. Snahou organizácie okrem schôdzkových stretnutí je spoločné vyžitie v prírode, turistika, návšteva kultúrnych podujatí, náučno-poznávacie zájazdy, relaxačné pobyty a výlety. V pláne činností je aj dobrovoľná práca na skrášľovaní priestorov v obci. Organizácia spolupracuje s obcou a ďalšími organizáciami v nej na rôznych kultúrno-spoločenských podujatiach, do ktorých sa aj aktívne zapája.

Kontakt : Ján Zverbík

0903 780 915

VIVAX, občianske združenie

VivaxObčianske združenie VivaX sa zaoberá kultúrnou činnosťou, ktorú vykonáva v obciach Kostolná-Záriečie a Drietoma. Má 13 členov a predmetom činnosti je organizácia kultúrnych podujatí, koncertov, hudobných festivalov, výstav, besied a pod. Medzi najznámejšie projekty združenia patrí koncert “Rockové Vianoce” (od roku 2007) a hudobný festival Parenica (od roku 2009). V roku 2015 zorganizovali výstavu Hračiek (marec, Kostolná-Záriečie KD), upratovanie Kostolanskej kyselky (apríl). Pripravujú rockový festival (august, Drietoma futbalové ihrisko), 9. ročník Rockových Vianoc (december/januar2016, Kostolná-Záriečie KD)

Kontakt: Róbert Bredschneider

0904 008 581

parenicafest@gmail.com

www.parenicafest.eu

Facebook Parenica

 

Únia žien Slovenska, miestna organizácia Kostolná-Záriečie

UniaMiestna organizácia Únie žien Slovenska v Kostolnej-Záriečí vznikla transformáciou z bývalého Slovenského zväzu žien po politických zmenách u nás v roku 1989. Pôvodná organizácia SZŽ bola založená v roku 1967. V súčasnosti má 43 členiek. Organizáciu vedie 7 členný výbor, predsedníčkou je Alena Adašková.
Aktivity: Fašiangový ples, Detský maškarný ples, Hodnotiaca schôdza s májovou zábavou, Katarínske posedenie so zábavou.V spolupráci s obcou pomáha organizácia pri obecnej zabíjačke, MDD, dni matiek, varení gulášu, posedenie so staršími občanmi. Únia sa zapája aj do brigádnickej činnosti: upratovanie kultúrneho domu, domu smútku a zveľaďovanie verejných priestranstiev.

Kontakt: Alena Adašková

09015 135 269

 

Občianske združenie „Mravčeky“ pri Materskej škole Kostolná-Záriečie

Občianske združenie Mravčeky bolo založené dňa 31.12.2009 registráciou na Ministerstve vnútra SR.

MRAVČEKY sú dobrovoľné, komunitné, neziskové, nestranícke, záujmové občianske združenie, ktorého poslaním je zlepšovať kvalitu života detí, vytvoriť optimálny súbor podmienok a okolností, napomáhať rozvíjaniu detskej osobnosti. V súčasnosti má združenie 6 členov.

V stanovách združenia sme si určili niekoľko cieľov, z ktorých sa nám v súčasnosti vzhľadom na finančné prostriedky darí z časti plniť „vytvorenie estetického a bezpečného prostredia pre pobyt detí pri hre, aktivitách ako aj kontakte s inými deťmi v MŠ“. Našou prioritou v nasledujúcom období bude vyvíjať aktivity, ktoré by viedli k získaniu finančných prostriedkov za účelom rozvoja materskej školy a s tým súvisiace plnenie ostatných cieľov združenia.

 

Kontakt:              Ing. Katarína Jaššová

                            0905 965 680

                            oz.mravceky@gmail.com

Odkaz na FB:     https://www.facebook.com/Občianske-združenie-Mravčeky-pri-MŠ-Kostolná-Záriečie-875394702530787/?ref=hl