Navigácia

Obsah

Zápisnice

2023

Z á p i s n i c a z III. zasadnutia OZ zo dňa 21. marca 2023 Stiahnuté: 31x | 25.04.2023

2022

Zápisnica z XIX. zasadnutia OZ dňa 25.01.2022 Stiahnuté: 106x | 28.01.2022

Zápisnica zo XX.zasadnutia. OZ 28.4.2022.pdf Stiahnuté: 90x | 06.05.2022

Zápisnica z XXI. zasadnutia OZ dňa 28.6.2022 Stiahnuté: 59x | 04.07.2022

Zápisnica z XXII. zasadnutia OZ dňa 19.07.2022 (mimor. zasadnutie) Stiahnuté: 69x | 24.10.2022

Zápisnica z XXIII. záverečného zasadnutia OZ 19.10.2022 Stiahnuté: 68x | 24.10.2022

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia OZ zo dňa 28.11.2022 Stiahnuté: 48x | 14.12.2022

Zápisnica z II. zasadnutia OZ 15.12.2022 Stiahnuté: 53x | 20.12.2022

2021

Zápisnice z OZ 9.3.2021 Stiahnuté: 199x | 12.03.2021

Zápisnica z OZ 8.6.2021 Stiahnuté: 131x | 14.06.2021

Zápisnica z OZ 28.9.2021 Stiahnuté: 111x | 01.10.2021

Zápisnica z XVII. mimoriadneho zasadnutia OZ dňa 23.11.2021 Stiahnuté: 102x | 17.12.2021

Zápisnica z XVIII. zasadnutia OZ dňa 14.12.2021 Stiahnuté: 109x | 04.01.2022

2020

Zápisnica z OZ 11.02.2020 Stiahnuté: 314x | 17.02.2020

Zápisnica z OZ 21.04.2020 Stiahnuté: 301x | 23.04.2020

Zápisnica z OZ 15.06.2020 Stiahnuté: 218x | 18.06.2020

Zápisnica z OZ 23.06.2020 Stiahnuté: 248x | 27.07.2020

Zápisnica z OZ 28.07.2020 Stiahnuté: 194x | 29.07.2020

Zápisnica z OZ 22.09.2020 Stiahnuté: 200x | 28.09.2020

Zápisnica z OZ 15.12.2020 Stiahnuté: 202x | 03.03.2021

Stránka