Navigácia

Obsah

Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva

Ing. Beáta Bredschneiderová - zástupkyňa starostu

Mgr. Monika Spačková

Marek Sabo

Danka Minárechová

Alena Adašková

Erik Rašič

Vlastimil Brostík

 

Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva Kostolná-Záriečie na rok 2023

Činnosť obecného zastupiteľstva v Kostolnej-Záriečí bude vychádzať z potrieb obce v zmysle zákona č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení v platnom znení. Zasadnutia obecného zastupiteľstva sa budú uskutočňovať v uvedených dňoch a v prípade aktuálnych potrieb obce môžu byť zvolané mimo týchto termínov.

 

Termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2023:

 

Utorok :  21. marca 2023

                27. júna 2023

                26. septembra 2023

 

Štvrtok: 14. decembra 2023

 

Zasadnutia OZ sa uskutočnia v kultúrnom dome v Kostolnej-Záriečí o 17.00 hodine.

Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú verejné.