Navigácia

Obsah

Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva

Adašková Alena

Ing. Bredschneiderová Beáta

Ing. Kakody Róbert– zástupca starostu

Sabo Marek

Minárechová Danka

Ivan Ďuďák 

Jozef Anina

 

Komisie obecného zastupiteľstva

Komisia finančná, výstavby, životného prostredia, verejného poriadku, obchodu a služieb:

predseda komisie:     Ing. Beáta Bredschneiderová (KDH)

 

členovia komisie:       Ing. Róbert Kakody (nezávislý poslanec OZ)

                                      Ing. Alena Kostelná (zamestnanec obce)

 

Komisia kultúry, športu, školstva, soc. vecí, podnikateľov a živnostníkov:

predseda komisie:     Alena Adašková (NK)

 

členovia komisie:       Bc. Erika Masáriková (SKS)

                                      Mgr. Martina Hegedüs Gajdošová (riaditeľka MŠ)

                                      Viera Vraždová (obyvateľ obce)

 

Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva Kostolná-Záriečie na rok 2020

Činnosť obecného zastupiteľstva v Kostolnej-Záriečí bude vychádzať z potrieb obce v zmysle zákona č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení v platnom znení. Zasadnutia obecného zastupiteľstva sa budú uskutočňovať v uvedených dňoch a v prípade aktuálnych potrieb obce môžu byť zvolané mimo týchto termínov.

 

Termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2022:

25.január 2022 (UTOROK)

12.apríl 2022    (UTOROK)        28.apríl 2022 (UTOROK)

21.jún 2022      (UTOROK)         28.jún 2022 (UTOROK)

30.august 2022        (UTOROK)

8. november 2022    (UTOROK)

 

 

 

Zasadnutia OZ sa uskutočnia v kultúrnom dome v Kostolnej-Záriečí o 17.00 hodine.

Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú verejné.