Obsah

VZN - dokumenty

2022

VZN 62_ 2022 dotácie na mzdy a prevádzku MŠ v roku 2022

VZN 62_ 2022 dotácie na mzdy a prevádzku MŠ v roku 2022-1.pdf Stiahnuté: 22x | 16.12.2022

VZN č. 612022 k miestnym daniam a poplatkom za KO

VZN č. 612022 k miestnym daniam a poplatkom za KO.pdf Stiahnuté: 41x | 16.12.2022

2021

č. 60/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy so sídlom na území obce Kostolná-Záriečie

VZN 60_ 2021 dotácie na mzdy a prevádzku MŠ v roku 2022-1.pdf Stiahnuté: 67x | 04.01.2022

VZN č. 59/2021, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné záväzné nariadenie Obce Kostolná-Záriečie č. 58/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN - DZN -dodatok na rok 2022-1.pdf Stiahnuté: 130x | 04.01.2022

2020

Všeobecne záväzné nariadenie č. 58/2020 o  miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 58/2020 o  miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

VZN_58_2020 (1).pdf Stiahnuté: 159x | 04.01.2021

Dodatok č. 3k všeobecne záväznému nariadeniu č. 44/2016 o  nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a objemným odpadom.

Dodatok č. 3k všeobecne záväznému nariadeniu č. 44/2016 o  nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a objemným odpadom.

Dodatok č3_2020.pdf Stiahnuté: 122x | 04.01.2021

2019

Dodatok č. 1_2019 k VZN 39_2015

Dodatok č. 1_2019 k VZN 39_2015

Dotatok č. 1_2019 k VZN 39_2015.pdf Stiahnuté: 197x | 03.06.2020

VZN 56/2019 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných počas volebnej kampane.

VZN 56/2019 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných počas volebnej kampane.

VZN 56_2019 .pdf Stiahnuté: 178x | 03.06.2020

VZN č. 57/2019 na rok 2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady.

VZN č. 57/2019 na rok 2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady.

VZN_57 DZN pre rok 2020.pdf Stiahnuté: 173x | 03.06.2020

2018

VZN č. 55/2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce (ZaD č.1 ÚPN-O) Kostolná-Záriečie

KZ_ZaD1_VZN 55_2018.pdf Stiahnuté: 281x | 26.11.2018

VZN č. 54/2018 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane

VZN 54_2018 vylepovaní.pdf Stiahnuté: 282x | 23.10.2018

VZN č. 53/2018 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodnení obsahu žúmp podľa miestnych podmienok obce Kostolná-Záriečie

vzn 53_2018 nahradne zasobovanie.pdf Stiahnuté: 298x | 23.10.2018

VZN č. 52/2018 o stanovení výšky a spôsobe platenia úhrad za niektoré služby a nájom poskytované obcou Kolstolná-Záriečie

VZN 52_2018 Poplatky za služby.pdf Stiahnuté: 325x | 09.04.2018

VZN č. 51/ 2018 dodatok č. 2 k VZN č. 44/2016

VZN 51 o odpadoch.pdf Stiahnuté: 287x | 09.04.2018

VZN č. 50/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

VZN 50_2018 o poskytovani dotacii.pdf Stiahnuté: 302x | 09.04.2018

2017

VZN č. 48/2017 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Kostolná-Záriečie

VZN-48_2017-o-psoch1_72.pdf Stiahnuté: 371x | 21.11.2017

VZN č. 49/2017 o podrobnostiach organizácie miestneho referenda v obci Kostolná-Záriečie

VZN-49-o-miestnom-referende_73.pdf Stiahnuté: 409x | 21.11.2017

2016

VZN č.46/2016 - o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN46__DZN-_2017_51.pdf Stiahnuté: 439x | 08.11.2017

VZN č.45/2016, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce

VZN-45-UPNO_49.pdf Stiahnuté: 359x | 11.11.2016

VZN č. 44/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a objemným odpadom

VZN-44-o-odpadoch2_41.pdf Stiahnuté: 366x | 09.04.2018

Stránka