Obsah

VZN - dokumenty

2015

VZN č. 39/2015 o sociálnych službách poskytovaných obcou Kostolná-Záriečie a o stanovení výšky a spôsobe platenia úhrad za sociálne služby poskytované obcou Kostolná-Záriečie

13_2015-07-02.PDF Stiahnuté: 260x | 09.04.2018

2014

VZN č. 37/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok obce Kostolná-Záriečie

VZN 37 2014.pdf Stiahnuté: 251x | 09.04.2018

2013

VZN č. 36/2013 o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Kostolná-Záriečie

VZN 36 2013.PDF Stiahnuté: 263x | 09.04.2018

2002

VZN č. 16/2002 o určení a vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov

VZN 16 2002.pdf Stiahnuté: 254x | 09.04.2018

1999

VZN č. 9/1999 o reklame

VZN 9 1999.pdf Stiahnuté: 205x | 09.04.2018

1996

VZN č. 7/1996 o zákaze hazardných hier

VZN 7 1996.pdf Stiahnuté: 219x | 09.04.2018

VZN č. 8/1996 o zimnej údržbe

VZN 8 1996.pdf Stiahnuté: 240x | 09.04.2018

Stránka