Navigácia

Obsah

Občianske združenie „Mravčeky“ pri Materskej škole Kostolná-Záriečie 18

Občianske združenie Mravčeky bolo založené dňa 31.12.2009 registráciou na Ministerstve vnútra SR.

MRAVČEKY sú dobrovoľné, komunitné, neziskové, nestranícke, záujmové občianske združenie, ktorého poslaním je zlepšovať kvalitu života detí, vytvoriť optimálny súbor podmienok a okolností, napomáhať rozvíjaniu detskej osobnosti. V súčasnosti má združenie 6 členov.

V stanovách združenia sme si určili niekoľko cieľov, z ktorých sa nám v súčasnosti vzhľadom na finančné prostriedky darí z časti plniť „vytvorenie estetického a bezpečného prostredia pre pobyt detí pri hre, aktivitách ako aj kontakte s inými deťmi v MŠ“. Našou prioritou v nasledujúcom období bude vyvíjať aktivity, ktoré by viedli k získaniu finančných prostriedkov za účelom rozvoja materskej školy a s tým súvisiace plnenie ostatných cieľov združenia.

 

Kontakt na OZ:              Ing. Katarína Jaššová

                                       0905 965 680

 

                                 

Odkaz na FB:     https://www.facebook.com/Občianske-združenie-Mravčeky-pri-MŠ-Kostolná-Záriečie-875394702530787/?ref=hl

 

OZNAM / Darujte 2% z Vašich zaplatených daní pre OZ Mravčeky (649.61 kB)

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (134.73 kB)