Navigácia

Obsah

Materská škola

MŠ

Kontakt na MŠ:

tel: 032 / 649 99 52

 

Materská škola Kostolná-Záriečie je vidiecka škola, ktorej zriaďovateľom je Obec Kostolná-Záriečie. Škola má  jednu zmiešanú triedu, v   ktorej je maximálne 20 detí  deti rôzneho veku. Škola má vypracovaný vlastný školský vzdelávací program  „Usilovné mravčeky.“ Tento zahŕňa 2 projekty ( 1. Zachráň strom – daruj srdce, 2. Celoročný: Ja v   krajine zázrakov) v   ktorých sú obsiahnuté učebné osnovy. V škôlke sa deti učia základom angličtiny a navštevuje ju i logopédka. Svojim útulným prostredím, priestormi, počtom detí a   individuálnym prístupom  k   nim pôsobí škola rodinne.

Súčasťou je vlastný areál, ktorý je určený len pre účely školy. Keďže nemá vlastnú kuchyňu, obedy sú dovážané denne zo základnej školy s   materskou školou v   Drietome, ktorá je vzdialená 3 km. Pedagógovia spolupracujú s   obcou pri rôznych obecných podujatiach, ako je Maškarný ples, Deň detskej radosti. Každoročne pripravujú s   deťmi program ku Dňu matiek a   k   Mesiacu úcty k   starším, ktorý prezentujú v   kultúrnom dome. Do diania v   škole zapájajú pedagógovia aj  samotných rodičov detí a   poriadajú spoločné akcie: Zdobenie veľkonočných vajíčok, Škôlkarská opekačka, Púšťanie šarkanov a pod.

Škola je otvorená počas pracovných dní od  6.45 do 15.45 hod.

 

_______________________________________________________________________________________