Navigácia

Obsah

Samospráva

Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva Kostolná-Záriečie na rok 2017

Činnosť obecného zastupiteľstva v Kostolnej-Záriečí bude vychádzať z potrieb obce v zmysle zákona č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení v platnom znení. Zasadnutia obecného zastupiteľstva sa budú uskutočňovať v uvedených dňoch a v prípade aktuálnych potrieb obce môžu byť zvolané mimo týchto termínov.

Termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2017:

  • 23.03.2017 – štvrtok
  • 22.06.2017 – štvrtok
  • 21.09.2017 – štvrtok
  • 14.12.2017 – štvrtok

Zasadnutia OZ sa uskutočnia v kultúrnom dome v Kostolnej-Záriečí o 17.00 hodine.

Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú verejné.