Navigácia

Obsah

Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva

Adašková Alena

Ing. Bredschneiderová Beata

Ing. Huraj Ondrej – zástupca starostu

Machara Jozef

Minárechová Danka

Ing. Rehák Milan

Mgr. Spačková Monika

Komisie obecného zastupiteľstva

Komisia pre stavebný poriadok a životné prostredie

Ing. Beáta Bredschneiderová, Kostolná – Záriečie č. 34 – predseda
Ing. Róbert Kubík, Kostolná – Záriečie č. 36
Ing. Jana Orságová, Kostolná – Záriečie č. 200
Ing. Alena Kostelná, Trenčín, Kožušnícka č. 86/5
Ing. Jana Hurajová, Kostolná – Záriečie č. 210

Komisia pre veci sociálne a zdravotné a starostlivosť o seniorov

Mgr. Anna Granačková, Kostolná – Záriečie č. 31 – predseda
Jozef Fraňo, Kostolná – Záriečie č. 156
Ing. Ondrej Huraj, Kostolná – Záriečie č. 210

Komisia pre riešenie mimoriadnych udalostí a verejného poriadku

Jozef Machara, Kostolná – Záriečie č. 186 – predseda
Radoslav Špaček, Kostolná – Záriečie č. 202
Pavol Beňo, Kostolná – Záriečie č. 106
Mgr. Rastislav Horňák, Kostolná – Záriečie č. 98
Ladislav Cingel, Kostolná – Záriečie č. 67
Dominik Kovačovic, Kostolná – Záriečie č. 177
Mgr. Igor Horňák, Kostolná – Záriečie č. 160

Komisia pre kultúru, školstvo, mládež a šport

Mgr. Monika Spačková, Kostolná – Záriečie č. 215 – predseda
Alena Adašková, Kostolná – Záriečie č. 150
Daniela Minárechová, Kostolná – Záriečie č. 165
Ing. Štefan Bredschneider, Kostolná – Záriečie č. 34
Ing. Miroslav Gallo, Kostolná – Záriečie č. 100
Mgr. Edita Kociánová, Kostolná – Záriečie č. 236
Jozefína Kvasnicová, Kostolná – Záriečie č. 105
Bc. Vojtech Hamaj, Kostolná – Záriečie č. 217
Róbert Bredschneider, Kostolná – Záriečie č. 34
Ing. Jana Orságová, Kostolná – Záriečie č. 200