Navigácia

Obsah

Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva

Adašková Alena

Ing. Bredschneiderová Beáta

Ing. Kakody Róbert– zástupca starostu

Ing. Rehák Milan

Sabo Marek

Minárechová Danka

Bc. Masáriková Erika

 

Komisie obecného zastupiteľstva

Komisia finančná, výstavby, životného prostredia, verejného poriadku, obchodu a služieb:

predseda komisie:     Ing. Beáta Bredschneiderová (KDH)

 

členovia komisie:       Ing. Róbert Kakody (nezávislý poslanec OZ)

                                      Ing. Milan Rehák (NK)

                                      Ing. Alena Kostelná (zamestnanec obce)

 

Komisia kultúry, športu, školstva, soc. vecí, podnikateľov a živnostníkov:

predseda komisie:     Alena Adašková (NK)

 

členovia komisie:       Bc. Erika Masáriková (SKS)

                                      Mgr. Martina Hegedüs Gajdošová (riaditeľka MŠ)

                                      Viera Vraždová (obyvateľ obce)

 

Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva Kostolná-Záriečie na rok 2019

Činnosť obecného zastupiteľstva v Kostolnej-Záriečí bude vychádzať z potrieb obce v zmysle zákona č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení v platnom znení. Zasadnutia obecného zastupiteľstva sa budú uskutočňovať v uvedených dňoch a v prípade aktuálnych potrieb obce môžu byť zvolané mimo týchto termínov.

 

Termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2019:

15. január 2019 

20. marec 2019

28. máj 2019

25. jún 2019

27. august 2019

23. október 2019

16. december 2019

 

Zasadnutia OZ sa uskutočnia v kultúrnom dome v Kostolnej-Záriečí o 17.00 hodine.

Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú verejné.