Navigácia

Obsah

Tlačivá na stiahnutie

Návrhy

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 238x | 19.10.2017

Návrh na vydanie územného rozhodnutia Stiahnuté: 218x | 17.10.2017

Návrh na zmenu v užívaní stavby Stiahnuté: 189x | 17.10.2017

Ohlásenia

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 294x | 19.10.2017

Ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 193x | 17.10.2017

Žiadosti

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby Stiahnuté: 196x | 17.10.2017

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby Stiahnuté: 185x | 19.10.2017

Žiadosť o povolenie zriadenia vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnutelnosť Stiahnuté: 669x | 17.10.2017

Žiadosť o rozkopávkové povolenie Stiahnuté: 19x | 17.04.2020

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 204x | 21.03.2018

Žiadosť o vyjadrenie k odňatiu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely Stiahnuté: 244x | 19.10.2017

Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením Stiahnuté: 7393x | 19.10.2017

Žiadosť pre Okresný pozemkový úrad Stiahnuté: 177x | 17.10.2017

Stránka

  • 1