Navigácia

Obsah

Tlačivá na stiahnutie

Návrhy

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 172x | 19.10.2017

Návrh na vydanie územného rozhodnutia Stiahnuté: 144x | 17.10.2017

Návrh na zmenu v užívaní stavby Stiahnuté: 128x | 17.10.2017

Ohlásenia

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 212x | 19.10.2017

Ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 132x | 17.10.2017

Žiadosti

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby Stiahnuté: 142x | 17.10.2017

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby Stiahnuté: 131x | 19.10.2017

Žiadosť o povolenie zriadenia vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnutelnosť Stiahnuté: 353x | 17.10.2017

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 125x | 21.03.2018

Žiadosť o vyjadrenie k odňatiu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely Stiahnuté: 159x | 19.10.2017

Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením Stiahnuté: 7011x | 19.10.2017

Žiadosť pre Okresný pozemkový úrad Stiahnuté: 118x | 17.10.2017

Stránka

  • 1