Navigácia

Obsah

Tlačivá na stiahnutie

Návrhy

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 143x | 19.10.2017

Návrh na vydanie územného rozhodnutia Stiahnuté: 107x | 17.10.2017

Návrh na zmenu v užívaní stavby Stiahnuté: 99x | 17.10.2017

Ohlásenia

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 177x | 19.10.2017

Ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 106x | 17.10.2017

Žiadosti

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby Stiahnuté: 113x | 17.10.2017

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby Stiahnuté: 102x | 19.10.2017

Žiadosť o povolenie zriadenia vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnutelnosť Stiahnuté: 207x | 17.10.2017

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 85x | 21.03.2018

Žiadosť o vyjadrenie k odňatiu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely Stiahnuté: 111x | 19.10.2017

Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením Stiahnuté: 2575x | 19.10.2017

Žiadosť pre Okresný pozemkový úrad Stiahnuté: 86x | 17.10.2017

Stránka

  • 1