Navigácia

Obsah

Tlačivá na stiahnutie

Návrhy

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 261x | 19.10.2017

Návrh na vydanie územného rozhodnutia Stiahnuté: 236x | 17.10.2017

Návrh na zmenu v užívaní stavby Stiahnuté: 206x | 17.10.2017

Ohlásenia

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 319x | 19.10.2017

Ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 210x | 17.10.2017

Žiadosti

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby Stiahnuté: 217x | 17.10.2017

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby Stiahnuté: 201x | 19.10.2017

Žiadosť o povolenie zriadenia vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnutelnosť Stiahnuté: 726x | 17.10.2017

Žiadosť o rozkopávkové povolenie Stiahnuté: 39x | 17.04.2020

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 223x | 21.03.2018

Žiadosť o vyjadrenie k odňatiu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely Stiahnuté: 260x | 19.10.2017

Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením Stiahnuté: 7409x | 19.10.2017

Žiadosť pre Okresný pozemkový úrad Stiahnuté: 195x | 17.10.2017

Stránka

  • 1