Navigácia

Obsah

Tlačivá na stiahnutie

Návrhy

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 57x | 19.10.2017

Návrh na vydanie územného rozhodnutia Stiahnuté: 44x | 17.10.2017

Návrh na zmenu v užívaní stavby Stiahnuté: 43x | 17.10.2017

Ohlásenia

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 102x | 19.10.2017

Ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 50x | 17.10.2017

Žiadosti

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby Stiahnuté: 55x | 17.10.2017

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby Stiahnuté: 47x | 19.10.2017

Žiadosť o povolenie zriadenia vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnutelnosť Stiahnuté: 58x | 17.10.2017

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 21x | 21.03.2018

Žiadosť o vyjadrenie k odňatiu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely Stiahnuté: 44x | 19.10.2017

Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením Stiahnuté: 38x | 19.10.2017

Žiadosť pre Okresný pozemkový úrad Stiahnuté: 34x | 17.10.2017

Stránka

  • 1