Navigácia

Obsah

Tlačivá na stiahnutie

Návrhy

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 293x | 19.10.2017

Návrh na vydanie územného rozhodnutia Stiahnuté: 256x | 17.10.2017

Návrh na zmenu v užívaní stavby Stiahnuté: 224x | 17.10.2017

Ohlásenia

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 339x | 19.10.2017

Ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 227x | 17.10.2017

Žiadosti

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby Stiahnuté: 234x | 17.10.2017

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby Stiahnuté: 222x | 19.10.2017

Žiadosť o povolenie zriadenia vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnutelnosť Stiahnuté: 809x | 17.10.2017

Žiadosť o rozkopávkové povolenie Stiahnuté: 56x | 17.04.2020

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 237x | 21.03.2018

Žiadosť o vyjadrenie k odňatiu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely Stiahnuté: 279x | 19.10.2017

Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením Stiahnuté: 7433x | 19.10.2017

Žiadosť pre Okresný pozemkový úrad Stiahnuté: 212x | 17.10.2017

Stránka

  • 1