Navigácia

Obsah

Tlačivá na stiahnutie

Návrhy

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 7x | 19.10.2017

Návrh na vydanie územného rozhodnutia Stiahnuté: 11x | 17.10.2017

Návrh na zmenu v užívaní stavby Stiahnuté: 5x | 17.10.2017

Ohlásenia

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 20x | 19.10.2017

Ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 8x | 17.10.2017

Žiadosti

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby Stiahnuté: 7x | 17.10.2017

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby Stiahnuté: 6x | 19.10.2017

Žiadosť o povolenie zriadenia vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnutelnosť Stiahnuté: 6x | 17.10.2017

Žiadosť o vyjadrenie k odňatiu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely Stiahnuté: 6x | 19.10.2017

Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením Stiahnuté: 5x | 19.10.2017

Žiadosť pre Okresný pozemkový úrad Stiahnuté: 6x | 17.10.2017

Stránka

  • 1