Obsah

VZN - dokumenty

2017

VZN č. 47/2017 o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a objemným odpadom.

2017-07-10_66.pdf Stiahnuté: 9x | 08.11.2017

VZN č. 49/2017 o podrobnostiach organizácie miestneho referenda v obci Kostolná-Záriečie

VZN-49-o-miestnom-referende_73.pdf Stiahnuté: 15x | 21.11.2017

VZN č. 48/2017 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Kostolná-Záriečie

VZN-48_2017-o-psoch1_72.pdf Stiahnuté: 12x | 21.11.2017

2016

VZN č.46/2016 - o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN46__DZN-_2017_51.pdf Stiahnuté: 13x | 08.11.2017

VZN č.45/2016, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce

VZN-45-UPNO_49.pdf Stiahnuté: 6x | 11.11.2016

VZN - o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou Kostolná-Záriečie a príspevkov na úhradu nákladov na stravovanie

2016-06-17_40.pdf Stiahnuté: 10x | 01.06.2016

VZN - o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a objemným odpadom

VZN-44-o-odpadoch2_41.pdf Stiahnuté: 7x | 02.06.2016

VZN - o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a objemným odpadom - PRÍLOHA 1

2016-06-17_42.pdf Stiahnuté: 6x | 01.06.2016

VZN - o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a objemným odpadom - PRÍLOHA 2

2016-06-17_43.pdf Stiahnuté: 7x | 01.06.2016

VZN - DZN na rok 2016

VZN_-_DZN_-na_rok__2016_4_37.pdf Stiahnuté: 9x | 12.04.2016

VZN - O zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce Kostolná - Záriečie

2016-04-03_34.pdf Stiahnuté: 6x | 03.04.2016

2015

VZN - poplatky za služby 2015

2015-10-05_25.pdf Stiahnuté: 11x | 05.10.2015

VZN - DZN na rok 2015

11_VZN_-_DZN_-NA_ROK__2015.PDF Stiahnuté: 7x | 30.12.2015

VZN - sociálne služby

13_2015-07-02.PDF Stiahnuté: 10x | 30.12.2015

VZN - údržba a prevádzka pohrebiska

14_2015-07-02.PDF Stiahnuté: 6x | 30.12.2015

VZN - o psoch

15_VZN_O_PSOCH.PDF Stiahnuté: 6x | 30.12.2015

Stránka

  • 1