ŽIADOSŤ o odstránenie nezákonne uloženého odpadu

Starosta obce Kostolná-Záriečie:

ŽIADA

občana, ktorý vyviezol neznámu látku v rozbitej plastovej nádobe (viď. foto) pred požiarnu zbrojnicu, aby tento nezákonne uložený odpad ODSTRÁNIL.

[…]

28 júl 2016|

PONUKA – odpredaj pozemkov

Slovenský vodohospodársky podnik š.p. so sídlom Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica ponúka na odpredaj pozemky v katastrálnom území Kostolná-Záričie.

[…]

28 júl 2016|

Návrh ÚPN-O Kostolná-Záriečie – výkresová časť

Návrh ÚPN-O Kostolná-Záriečie – výkresová časť.

[…]

18 júl 2016|

Návrh ÚPN-O Kostolná-Záriečie – textová časť

Návrh ÚPN-O Kostolná-Záriečie – textová časť

[…]

18 júl 2016|

Správa o posudzovaní vplyvov strategického dokumentu ÚPN-O Kostolná-Záriečie

Správa o posudzovaní vplyvov strategického dokumentu ÚPN-O Kostolná-Záriečie – PDF na stiahnutie

18 júl 2016|

Verejná vyhláška

o začatí prerokovania návrhu Územného plánu obce Kostolná-Záriečie,

v zmysle §21 ods. 3 zák. č. 50/1976 Zb.- Stavebného zákona, v znení neskorších predpisov.

[…]

17 júl 2016|

Harmonogram vývozu plastov na 2. polrok 2016

Vážení občania,

oznamujeme Vám harmonogram vývozu plastov na 2. polrok 2016. Plasty budú vyvážané častejšie t.j. jeden krát za štyri týždne.

[…]

17 júl 2016|

UPOZORNENIE

Starosta obce dôrazne upozorňuje občanov, že uložiť alebo ponechať komunálny a drobný stavebný odpad na inom mieste, ako je na to určené (viď VZN č. […]

13 júl 2016|

Meniny oslavuje:

Zajtra má meniny:

Úradné hodiny

Pondelok: 7.30-11.30 12.00 -15.30
Utorok: 7.30-11.30 12.00 -17.00
Streda: 7.30-11.30 12.00 -15.30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 7.30-11.30 12.00 -14.00

Kontaktné údaje

Obecný úrad
Kostolná-Záriečie 148
913 04 Chocholná-Velčice

032/ 649 9320

obec@kostolnazariecie.sk

IČO : 00 311 693
DIČ : 2021079676

Bankové spojenie
Prima banka Slovensko, a.s.
číslo účtu : SK47 5600 0000 0006 4782 8001

Facebook

Počasie